นพวารเตรียมรับเสด็จพระคริสต์เจ้า

IMG_5122 (Large)

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดนพวารเตรียมรับเสด็จพระคริสต์เจ้า ระหว่าง วันที่ 18 –22 ธันวาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล เป็นประธานในพิธีจุดเทียนนพวาร ซึ่งมีการขับร้องเพลงและการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อร่วมส่งความสุข…ให้แก่คณะซิสเตอร์ คณะครู และนักเรียนทุก ๆ คนบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน….. more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *