อบรมพนักงาน ธมอ. โรงเรียนในเครือ

23614 (Large)

ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฏาคม 2017 ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ฝ่ายการบริหารจัดการ ได้จัดการอบรมพนักงานโรงเรียนในเครือ ธมอ. และจำนวน 130 คน ที่บ้านสเตลลา มารีส ชะอำ เพชรบุรี โดยมี วิทยากร คุณมานพ ผิวเกลี้ยง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสังคมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นผู้ให้การอบรม คุณชาญวิทย์ โพธิ์ขาว เจ้าหน้าที่งานโครงการ เป็นฝ่ายสันทนาการ และวิทยากร ตามพระสมณสาร“ความชื่นชมยินดีในความรัก” โดยในเย็นวันที่ 8 สิงหาคม ซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ รองอธิการิณีเจ้าคณะแขวงอธิการิณีเจ้าคณะแขวงให้ข้อคิดเปิดการอบรมตอนหนึ่งที่ว่า เพื่อชีวิตจะมีความสุขได้ “ให้คิดดี พูดดี ให้กำลังใจกัน” หลังจากนั้นได้มีพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมีคุณพ่อประเสริฐ สมงาม ซดบ. เป็นประธานในพิธี ท่านได้เทศน์แบ่งปัน ให้เราทุกคนที่สำนึกว่าตนเป็นผู้น้อยต่ำต้อย และยากจน แสดงว่าเราเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า การปฏิบัติงานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายอย่างดีและกระทำด้วยความเชื่อในพระเจ้าเท่านั้น ทำให้ทุกสิ่งที่กลับเป็นบุญกุศลสำหรับสวรรค์ https://flic.kr/s/aHsm22scgV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *