Author: support

Close Up
IMG_5911 (Large)
ค่ายมิตรมารีย์… Come and See…2017

ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ แห่งประเทศไทย ได้จัดค่ายกระแสเรียก “ค่ายมิตรมารีย์” ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2017 ที่บ้านสเตลลา มารีส ชะอำ เพชรบุรี ในหัวข้อ “… Come and See…” โดยมีเด็กและเยาวชนหญิงจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย รวมทั้งจากโรงเรียนในเครือ ธมอ. เข้าร่วมจำนวน 109 คน โอกาสนี้ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยสมาชิกธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จำนวน 15 คน อยู่ท่ามกลางผู้ร่วมค่าย เป็นกำลังใจ คอยติดตาม พบปะ พูดคุยและเอื้อสิ่งต่าง ๆ ทำให้การจัดค่ายมิตรมารีย์ในครั้งนี้ผ่านไปอย่างดี นอกจากนี้คุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา (ซดบ.) ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณทุกวัน ซึ่งในแต่ละวันท่านได้ให้ข้อคิดที่สั้น กะทัดรัด มีความหมาย เหมาะสม และตรงกับโอกาสของการชี้แนะแนวทางกระแสเรียกได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้เด็กและเยาวชนที่ร่วมค่ายต่างประทับใจและจดจำการแบ่งปันของท่าน บรรยากาศของค่ายเป็นไปอย่างงดงาม มีการไตร่ตรอง การแบ่งปัน และการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้เข้าค่ายอย่างกระตือรือร้น ในบรรยากาศของความเป็นพี่เป็นน้อง ความเป็นกันเอง […]

Close Up
IMG_7367 (Large)
ฝ่ายอบรมจัดอบรมฟื้นฟูจิตใจ…

ระหว่างวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2017 ฝ่ายอบรมคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการอบรมให้แก่สมาชิก โดยแบ่งเป็นกลุ่มต่าง ๆ จำนวน 3 กลุ่ม กล่าวคือกลุ่มผู้ที่ทำหน้าที่อธิการิณี จำนวน 15 คน กลุ่มซิสเตอร์ผู้ปฏิญาณตนระหว่าง 7-24 ปี จำนวน 19 คน และกลุ่มเอคิปฝ่ายอบรม จำนวน 6 คน โดยมีซิสเตอร์มาเรีย ฟิซิเคลลา ธมอ. ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายอบรมระดับคณะได้มาให้การอบรมในหัวข้อต่าง ๆ เพื่อเป็นการฟื้นฟูและเสริมกำลังให้แก่สมาชิกในการก้าวเดินต่อไปตามจิตตารมณ์ของคณะ ตามบทบาทหน้าที่ของตนอย่างมีประสิทธิภาพมีความหมายต่อยุคปัจจุบันท่ามกลางเยาวชน และด้วยความเบิกบานยินดี บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น มีการไตร่ตรองและแบ่งปันอย่างเรียบง่ายแต่ลึกซึ้ง ซึ่งเอื้อต่อการพัฒนาตนในด้านต่าง ๆ มากขึ้น นอกจากนี้ในบรรยากาศแบบครอบครัว ทำให้การอบรมฟื้นฟูจิตใจในครั้งนี้เป็นครั้งที่มีความหมายและเป็นประโยชน์แก่ทุกคน โอกาสนี้ สมาชิกผู้เข้าร่วมการอบรม ร่วมใจกันขอบคุณวิทยากรผู้ให้การอบรม ซิสเตอร์มาเรีย ฟิซิเคลลา ขอบคุณ ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง และซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ พร้อมทีมฝ่ายอบรม ที่ได้จัดการอบรมและให้โอกาสที่ดีงาม เปี่ยมด้วยพระพรของพระนี้แก่ผู้เข้ารับการอบรม …more […]

FMA_News
11 (Large)
กีฬาสีภายโรงเรียนนารีวุฒิ…

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง ได้จัดกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้เริ่มการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 และ ได้เปิดและปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 10 พฤศจิกายน การจัดการแข่งขันกีฬานี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนานักเรียนทางด้านกีฬา ให้นักเรียนรู้จักการออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพตนเอง ทั้งฝึกให้พวกเขาได้รู้จัดการทำงานเป็นทีม มีความพากเพียรอดทนกับสภาวะต่าง ๆ โดยกิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากคณะผู้บริหาร ซิสเตอร์ ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และจากนักเรียนทุกคนในทุกระดับที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ก่อให้เกิดความร่าเริงยินดีอย่างสร้างสรรค์ตามจิตตารมณ์ซาเลเซียน …more photos…

Close Up
P_20171109_095144
ร่วมเฉลิมฉลอง 25 ปี แห่งการทำงานของ ธมอ. ในกัมพูชา

ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2560 ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยซิสเตอร์มาร์การีตา เปเรซ ซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ ซิสเตอร์มาลัย วิสิทธิ์ศิลป์ และซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ได้เดินทางไปร่วมพิธีเฉลิมฉลองแห่งการทำงานของซิสเตอร์ซาเลเซียนที่ประเทศกัมพูชา โอกาสครบรอบ 25 ปี การเริ่มภารกิจที่ประเทศกัมพูชานี้ คณะซิสเตอร์ซาเลเซียนแขวงไทยได้เป็นผู้บุกเบิกการเริ่มกิจการที่กรุงพนมเปญ และอยู่ในการปกครองของแขวงไทย ปัจจุบันกัมพูชาและพม่า ได้รวมเป็นกิ่งแขวงเดียวกัน โอกาสนี้ซิสเตอร์นิภา ได้แสดงความยินดีกับซิสเตอร์เจสสิกา อธิการิณีเจ้าคณะกิ่งแขวงกัมพูชา – พม่า พร้อมกับบรรดาซิสเตอร์ในกิ่งแขวงกัมพูชา รวมทั้งบรรดาธรรมทูตรุ่นแรก ซึ่งหนึ่งในจำนวนธรรมทูตรุ่นแรกคือ ซิสเตอร์ลักขณา เยาวสังข์ สมาชิกจากแขวงไทย ที่ได้อุทิศตนทำงานตลอด 25 ปี ด้วยความซื่อสัตย์ ในวันอันน่ายินดียิ่งนี้ Bishop Schmitthaeusler, M.E.P Phnom-Penh Apostolic Vicariates ได้เป็นพระธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อมด้วย Apostolic Prefect Enrique Figaredo Alvargonzález และApostolic Administrator […]

FMA_News
IMG_7071 (Large)
อาเว…อาเว มารีอา…

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2017 หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้จัดให้มีการสวดสายประคำสรรเสริญพระมารดามารีย์แห่งสายประคำ มีคณะซิสเตอร์ ครู พนักงาน เยาวชนธิดารักษ์ และนักเรียนจากศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอด มากกว่า 80 คน ร่วมกันสวดสายประคำอย่างศรัทธาในโอกาสนี้ ซึ่งได้สวดมาตลอดทั้งเดือนตุลาคม โดยในครั้งนี้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มได้ถวายเทียน อันเป็นสัญลักษณ์ของการตั้งใจภาวนาสำหรับความต้องการต่าง ๆ และหลังจากการสวดวันทามารีอาทั้ง 10 บทแล้ว แต่ละกลุ่มได้ขับร้องเพลงสรรเสริญพระมารดาด้วยบทเพลงที่เลือก ซึ่งนับว่าเป็นการภาวนาในบรรยากาศของความรัก ความศรัทธาต่อพระมารดาโดยแท้จริง นอกจากนั้น หลังการสวดสายประคำ ได้มีการเลือกของขวัญประเภทต่าง ๆ ตามลำดับของจำนวนวันของการสวดสายประคำของแต่ละคน และการรับประทานอาหารว่างเล็ก ๆ น้อย ในบรรยากาศที่สนุกสนาน และร่าเริงยินดี …เราแต่ละคนยังปรารถนาให้การสวดสายประคำเป็นคำภาวนาที่เราจะภาวนาอย่างสม่ำเสมอต่อไป… more photos…

FMA_News
IMG_3484
ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในหลวง ร.๙

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ณ บริเวณหน้าพระเมรุมาศจำลอง สนามสระบัว แหลมสมิหลา จังหวัดสงขลา มีผู้เข้ามาร่วมถวายดอกไม้จันทน์อย่างมากมาย ซึ่งเป็นบรรยกาศที่บ่งบอกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน ทุกคนต่างร่วมไว้อาลัยอย่างทราบซึ้งในพระคุณของพระองค์ท่าน …more photos…

Close Up
IMG_6976 (Large)
ธมอ. ประชุมประเมินผลระยะ 3 ปี

ระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2017 ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมประเมินผลระยะ 3 ปี ระดับแขวง ตามหัวขัอสมัชชาสามัญของคณะ “จงเปิดมุมมองใหม่ พร้อมกับเยาวชน ในการเป็นธรรมทูตแห่งความหวังและความยินดี” โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง เป็นประธานการประชุม มีตัวแทนสมาชิกจากหมู่คณะต่าง ๆ เข้าประชุมจำนวน 35 คน เริ่มด้วยการขอพระพรจากพระจิตเจ้า ภายใต้การนำของพระวาจาที่ว่า “เขาก็ตาสว่างและจำพระองค์ได้” (ลก. 24: 31) ซึ่งได้นำผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่บรรยากาศของการประชุมประเมินผลระยะ 3 ปี ได้อย่างดีเยี่ยม โดยในวจนพิธีกรรมเปิดนั้นได้มีการบิปังและแบ่งปันปังจริง ในวันที่ 25 ตุลาคม 2017 ได้มีตัวแทนฆราวาสผู้ร่วมงานกลุ่มต่างๆ กล่าวคือ ครู ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และอาสาสมัคร(VIDES) เข้าร่วมประชุม การประเมินระยะ 3 ปี นี้ เป็นการทบทวนก้าวเดิน แนวทางการดำเนินภารกิจที่ผ่านมาตลอด 3 ปี ตามคำเชื้อเชิญของสมัชชา ที่จะขยายขอบเขตของชีวิตธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์และของหมู่คณะผู้อบรม โดยมุ่งแสวงหาวิญญาณ […]

FMA_News
IMG_6888 (Large)
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ถวายเป็นพระราชกุศล…

หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้จัดพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ดวงพระวิญญาณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ตามคำเชื้อเชิญของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2017 เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทรงครองราชย์ โดยธรรม 70 ปี ณ วัดน้อยมารีย์อุปถัมภ์ …more photos…    

FMA_News
IMG_6810 (Large)
ไม่สิ้นเสียงสายประคำ…

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2017 หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ ได้ร่วมการสวดสายประคำ ที่บ้านธารพระพร สามพราน โดยมีคุณพ่อเจ้าอาวาส วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ สามพราน คุณพ่อชัชวาล ศุภลักษณ์ คุณพ่อสมชาย อัญชลีพรสันต์ คุณพ่ออธิการบ้านเณรคามิลเลียน สามพราน สมาชิกซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ พนักงาน นักเรียนจากศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอด สามพราน และพี่น้องสัตบุรุษในเขตวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ ได้มาร่วมกันสรรเสริญพระมารดา โอกาสเดือนแห่งแม่พระสายประคำ ในบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยความรักและความศรัทธาต่อพระมารดา …more photos…

Space_For_The_Young
20171022_nation youth together (20)
ร่วมชุมนุมเยาวชนผู้นำระดับชาติ ครั้งที่ 34

ซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศ ธมอ. ผู้รับผิดชอบฝ่ายอภิบาลระดับแขวง ในนามของตัวแทนองค์กรนักบวชหญิงได้นำเยาวชนจำนวน 18 คน ของโรงเรียนในเครือ ธมอ. ไปร่วมค่ายเยาวชนผู้นำระดับชาติครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 18-22 ตุลาคม 2017ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี พร้อมด้วยซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค และซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 295 คนจากทุกสังฆมณฑล และองค์กรต่าง ๆ ในหัวข้อ“รับใช้ด้วยใจยินดี” (Joy of the servant of God) โดยมีพระวาจานำคือ “พระผู้ทรงสรรพานุภาพ ทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่สำหรับข้าพเจ้า พระนามของพระองค์ศักดิ์สิทธิ์” (ลก.1:49) ในบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดี และการเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุด ด้วยการจัดตารางค่ายเต็มคุณภาพและการดูแลเอาใจใส่อย่างดีจากทีมงาน ซึ่งปีนี้สังฆมณฑลราชบุรีเป็นเจ้าภาพ พร้อมกับการเฉลิมฉลอง 40 ปี งานเยาวชนคาทอลิกไทย เยาวชนทุกคนได้ร่วมค่ายอย่างสนุกสนานในทุก ๆ กิจกรรม ได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่พร้อมนำไปแบ่งปันด้วยจิตตารมณ์แห่งการรับใช้ด้วยใจยินดีอย่างแท้จริง นอกจากความประทับใจและสิ่งดีๆที่ได้รับ ก็ไม่ลืมที่จะขอบคุณผู้จัดค่าย และคณะผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสเข้าร่วมงานที่มีคุณค่าในครั้งนี้ และในปีหน้าจะจัดที่สังฆมณฑลจันทบุรี […]