บุญราศี ซิสเตอร์มักดาเลนา โมราโน

บุญราศี  ซิสเตอร์มักดาเลนา  โมราโน

Madelena Morano

ค.ศ. 1847 – 1908

 ornament (1)

MMORANO_01

Beata_Maddalena_Caterina_Morano_IBeata_Maddalena_Caterina_Morano_J

            มักดาเลนา  โมราโน  เกิดที่ กีเอรี เมืองตุริน ประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 1847  ท่านเกิดมาในระยะที่ครอบครัวอยู่ในความยากลำบาก  บิดาของท่านถูกตัดขาดจากตระกูล ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม แต่ครอบครัวของท่านเป็นครอบครัวคริสตชนที่ศรัทธา เชื่อมั่นในพระ  ท่านต้องกำพร้าบิดา และสูญเสียพี่สาวคนโต เมื่อท่านมี อายุ เพียง 8  ขวบ  มารดาของท่านเป็นสตรีที่เข้มแข็งได้นำพาครอบครัวด้วยความเชื่อ และไว้ใจในพระ  พร้อมทั้งปลูกฝังให้ลูก ๆ เป็นคนเข้มแข็ง  ไม่กลัวความยากลำบากในชีวิต     มักดาเลนาได้สำเร็จการศึกษาวิชาครูและทำงานในโรงเรียนรัฐบาล  เป็นเวลานานหลายปี  ท่านเป็นที่เคารพรักของเด็ก ๆ  และผู้ปกครองจำนวนมาก  เพราะนอกจากความสามารถด้านการสอน  การอบรมดูแลนักเรียนแล้ว  ท่านยังโดดเด่นในการอุทิศตนเพื่อชุมชนด้วยความเสียสละอีกด้วย

            ท่ามกลางชื่อเสียงและความสำเร็จในชีวิต กลับกระหายหาความศักดิ์สิทธิ์ ท่านปรารถนาจะถวายตัวในชีวิตนักบวช   ท่านได้พบกับคุณพ่อบอสโกในปี  1878 และตัดสินใจจะเข้าคณะที่คุณพ่อบอสโกเป็นผู้ก่อตั้งคือคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์      เมื่อเดินทางไปถึงมอร์เนเซเพื่อเข้ารับการอบรม  ท่านได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล  ที่นี้เองท่านได้ฝึกฝนตนเองตามจิตตารมณ์ของคณะ  และปรารถนาจะเป็น ผู้ศักดิ์สิทธิ์  ท่านบันทึกข้อตั้งใจไว้ว่า “ข้าแต่พระเจ้าโปรดช่วยข้าพเจ้าให้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ โปรดอย่าให้ข้าพเจ้าตาย  โดยมิได้ทำตนให้ศักดิ์สิทธิ์“

            ปี ค.ศ. 1881 ท่านประจำที่ชิชิลี ท่านเป็นผู้นำในการพัฒนาด้านการศึกษา การอบรม การพัฒนาชีวิตจิต ชีวิตคริสตชน  และชีวิตครอบครัว    ท่านทำให้ทุกคนพบความยินดีอันเกิดจากการสำนึกว่า “พระเจ้าเป็นบิดาที่รักทุกคนเสมอ”

            ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอธิการิณีเจ้าคณะภาค ท่านนำพาคณะสู่ความเจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน  ชีวิตของท่านเป็นดังประกาศกแห่งความรัก และปรีชาญาณ ท่านมอบรูปแบบของการประกาศพระวรสารที่เต็มไปด้วยความร่าเริงเบิกบานและการอุทิศตนโดยมิรู้เหน็ดเหนื่อยเพื่อพระและพี่น้องโดยปราศจากเงื่อนไข    ชีวิตของท่านยังตราตรึงอยู่ในความทรงจำของผู้คนมากมาย

­          ท่านจากไป  ในวันที่ 26  มีนาคม ค.ศ. 1908  พระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่  2 ทรงประกาศแต่งตั้งท่านให้เป็นบุญราศีเมื่อวันที่  5  พฤศจิกายน ค.ศ. 1994

ornament (1)