“ความศักดิ์สิทธิ์ เป็นของเธอด้วย”

DSC09649 (Large)

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2019 เยาวชนธิดารักษ์เข้ารับการอบรม เรื่อง คุณธรรมกับเยาวชน… สู่ความศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตประจำวัน ณ บ้านธิดารักษ์ สามพราน โดย คุณพ่อรณชัย มัทวพันธุ์ เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 21 คน เยาวชนธิดารักษ์ 15 คน เปรอัสปีรันต์ 4 คน คุณครู 1 คน และซิสเตอร์ 1 คน การอบรมประกอบด้วยการรับฟังบรรยาย เรื่อง คุณธรรม กิจกรรม สันทนาการ ซึ่งช่วงเช้าเป็นเรื่องคุณธรรมเน้น เจตนา และการกระทำ เพื่อให้เยาวชนได้รู้จักตัวเองและผู้อื่น ช่วงบ่ายเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ ความศักดิ์สิทธิ์เป็นของเธอ เพื่อให้เยาวชนรู้จักความหมายและเข้าใจถึงความศักดิ์สิทธิ์ว่าเราทุกคนสามารถสร้างได้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน…more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *