ซิสเตอร์เลารา เมอ๊อตซี

ผู้รับใช้ของพระเจ้า

ซิสเตอร์เลารา  เมอ๊อตซี

Laura  Meozzi

ค.ศ. 1874 – 1951

 ornament (1)

LMEOZZI

            เลารา   เมอ๊อตซี  เกิดที่ คอร์เตโน ประเทศอิตาลี  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 1874

            ท่านเกิดในครอบครัวฐานะดี หลังจากจบปริญญาด้านเภสัชศาสตร์แล้ว ท่าน    ได้รับคำแนะนำจากคุณพ่อวิญญาณรักษ์  ให้เข้าเป็นนักบวชในคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ท่านใช้เวลาตลอดทั้งคืนสวดภาวนาเพื่อขอแสงสว่างจากพระองค์  หลังจากถวายตัวเป็นนักบวชแล้วท่านทำงานที่ซิซีลี จนถึงปี ค.ศ. 1921  จึงได้ถูกเลือกให้เป็นผู้นำกลุ่มธรรมทูตชุดแรกไปประเทศโปแลนด์

            ท่านดำเนินชีวิตในความรัก ความเสียสละ และความกล้าหาญ  ตลอดระยะเวลาที่ประเทศโปแลนด์         อยู่ในช่วงสงคราม  ท่านทำงานอย่างมิรู้เหน็ดเหนื่อยแม้จะประสบกับความยากจนขัดสน แต่ท่านมิเคยท้อถอย  ท่านมุ่งมั่นจนสามารถเปิดบ้านสำหรับผู้ที่อยู่ในความเดือดร้อน เริ่มด้วยการรับเด็กกำพร้า เด็กที่ถูกทอดทิ้ง และเยาวชนที่อยู่ในภาวะเสี่ยง ท่านยังเปิดโรงเรียนศูนย์ตัดเย็บ บ้านอบรม ศูนย์ช่วยเหลือผู้ลี้ภัย สถานที่สำหรับคนป่วย คนเร่ร่อน และอื่นๆ อีกมากมาย

            ท่านมีความสามารถพิเศษในการปลอบโยน และบรรเทาใจผู้ที่อยู่ในความทุกข์  ท่านรักการสวดภาวนาและมักจะพลีกรรมอยู่เสมอ ท่านมีความเชื่อที่แน่นแฟ้น มีความอดทนที่ยอดเยี่ยมถึงขั้นวีรกรรม ความยินดี        ของท่านคือการทำให้ผู้อื่นมีความสุข ท่านได้ลาจากโลกนี้กลับไปหาพระบิดาในวันที่ 30 สิงหาคม ค.ศ. 1951

ornament (1)