บุญราศี ซิสเตอร์เอวเซเบีย ปาโลมีโน

 บุญราศี  ซิสเตอร์เอวเซเบีย  ปาโลมีโน

Eusebia  Palomino

ค.ศ. 1899 – 1935

ornament (1)

beata eusebia Palomino copy

EUSEBIA_01EUSEBIA_02Palomino3

  เอวเซเบีย  ปาโลมีโน  เกิดที่เมืองซาลามังกา  ประเทศสเปน  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 1899   ครอบครัวของท่านแม้นจะยากจนข้นแค้น  แต่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเชื่อ  และความศรัทธาในพระ   สมัยเด็ก ๆ ท่านต้องออกรับจ้างทำงานให้กับครอบครัวต่าง ๆ ในหมู่บ้าน  บางครั้งถ้าไม่มีงานก็ต้องออกไปขอทานกับบิดาตามหมู่บ้านต่าง ๆ    ท่านไม่มีโอกาสเรียนหนังสือเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของครอบครัว   แต่ท่านไปเรียนคำสอนที่วัดทุกสัปดาห์

            ความกระตือรือร้นและความใส่ใจในการเรียนคำสอนอย่างสม่ำเสมอ  ทำให้ท่านได้รับอนุญาตพิเศษ  ให้รับศีลมหาสนิทครั้งแรกได้ตั้งแต่อายุเพียง 9 ขวบ  เวลานั้นเองพระหรรษทานของพระเจ้าได้สัมผัสใจท่าน          ท่านได้รับประสบการณ์พิเศษจากพระเจ้า  ท่านมีความรักต่อพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิทอย่างลึกซึ้ง  และพบความสุขยินดีที่ไม่สามารถบรรยายได้ทุกครั้งที่ได้รับศีลมหาสนิท ความรักต่อพระเยซูเจ้านี้เอง เป็นพลังให้ท่านสามารถชนะอุปสรรคทุกอย่างในชีวิต  และได้อุทิศตนเป็นนักบวชในคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ในปี ค.ศ. 1924

            หลังจากถวายตัวแล้ว  ท่านได้รับหน้าที่ทำครัว  และงานบ้านอื่น  ท่านทำหน้าที่ทุกอย่างด้วยความรับผิดชอบ  พร้อมที่จะรับใช้ช่วยเหลือทุกคนด้วยความยินดีเสมอ  ความซื่อง่าย  ความสุภาพ  ความเชื่อที่มั่นคง และการสวดภาวนาโดยมิหยุดหย่อนทำให้ท่านเป็นที่รักของพระเจ้า  พระองค์ได้ทรงโปรดประทานพระคุณแห่งการทำอัศจรรย์ให้แก่ท่าน

            อัธยาศัยอันอ่อนโยนของท่าน  ทำให้ท่านเป็นที่เคารพรักของทุกคนในศูนย์เยาวชน   ท่านมีความศรัทธาพิเศษต่อรอยแผลอันศักดิสิทธิ์ของพระเยซูเจ้า และพยายามเผยแพร่ความศรัทธาดังกล่าว เพื่อให้พระเมตตาของพระองค์ได้ชำระบาปของคนบาปทั้งหลาย

            ปี ค.ศ. 1931   ประเทศสเปนเกิดสงคราม  ท่านได้ถวายชีวิตของตนเองเป็นยัญบูชาแด่พระเจ้าสำหรับความรอดของชาวสเปน และชาวโลก  ท่านได้ยอมรับความทุกข์ทรมานอันเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บตลอด 3 ปี               ด้วยความพากเพียร  และด้วยความรัก

            ท่านได้กลับสู่บ้านพระบิดาในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1935  พระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2           ทรงสถาปนาท่านเป็นบุญราศี  เมื่อวันที่ 25 เมษายน ค.ศ. 2000

ornament (1)