จดหมายคำสอนของท่าน… หน้า 4

mm_edit_2007

หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3 หน้า 4 หน้า 5 หน้า 6
The Letter 31
ถึง…ธรรมทูตซิสเตอร์วิคตอเรีย กานตู
ตักเตือนให้ร่าเริง มีเจตจำนงเที่ยงตรงในการทำงาน นบนอบและมีความไว้วางใจ
The Letter 32
ถึง…คุณนายฟรันเชลกา ปาสโตเร
ส่งความสุขในโอกาสคริสต์มาส และขอบคุณสำหรับอุปการคุณที่ได้ทำสำหรับหมู่คณะ
The Letter 33
ถึง…อธิการบ้านที่บอร์ตีเกรา ซิสเตอร์อาเดเล ดาวิด
เตือนใจในการปฏิบัติคุณธรรมต่าง ๆ และเขียนถึง…
ซิสเตอร์แต่ละคนด้วยความรัก
The Letter 34
ถึง…ซิสเตอร์วีร์จีเนีย ปิกโกโน
ให้กำลังใจซิสเตอร์ในการเริ่มต้นกิจการด้านการอบรมที่ซิซีเลีย ด้วยคำแนะนำที่ปรีชาสุขุมและด้วยความใส่ใจ เยี่ยงมารดา
The Letter 35
ถึง…อธิการบ้านที่ตุริน  ซิสเตอร์เปียรีนา มาราสซี
  แนะนำอธิการคนใหม่ และเขียนทักทายซิสเตอร์บางคนในหมู่คณะเป็นกรณีพิเศษ
The Letter 36
ถึง…ซิสเตอร์มาเรีย ซัมปีเอโตร
คำเตือนสั้น ๆ เพื่อช่วยซิสเตอร์ผู้เยาว์คนนี้ ให้ฟังฝ่าความลำบากในการเป็นสมาชิกในหมู่คณะใหม่ ๆ ได้
The Letter 37
ถึง…ซิสเตอร์ที่บ้านคาร์เมน ปาตาโกเนส (อาร์เจนตีนา)
บรรเทาใจและให้กำลังใจบรรดาซิสเตอร์ที่ทำงานอยู่ห่างไกล และส่งข่าวเกี่ยวกับคณะ
The Letter 38
ถึง…เหรัญญิกของคณะ คุณพ่อไมเคิล รัว
เป็นจดหมายแจ้งให้ส่ง “วารสาร บอสเลตตีโน ซาเลเซียน” แก่ผู้ที่สมัคร เป็นสมาชิกแล้วไม่ได้รับวารสาร
The Letter 39
ถึง…อธิการบ้านที่ กาตาเนีย  ซิสเตอร์ออร์โซลา คามีซัสซา
บรรเทาใจและให้กำลังใจบรรดาซิสเตอร์ ที่ประสบความลำบากต่าง ๆ ในบ้านใหม่
The Letter 40
ถึง…บรรดาซิสเตอร์ที่บ้าน มอนเตวิเดโอ-วิลลา โคลอน
และที่ลาสเปีย ดราส
    ขอบคุณสำหรับคำอวยพร และข่าวที่ได้รับจากบรรดาซิสเตอร์ที่อยู่ห่างไกล พร้อมทั้งกำชับให้บรรดาซิสเตอร์เป็นนักบวชที่แท้ และได้ส่งข่าวต่าง ๆ ของบ้านศูนย์กลางของคณะ