จดหมายคำสอนของท่าน… หน้า 3

mm_edit_2007

หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3 หน้า 4 หน้า 5 หน้า 6
The Letter 21
ถึง…จิตตาธิการ บ้านมอร์เนเซ
คุณพ่อยอห์น บัปติสตส เลมูแอน
ขอบคุณสำหรับจดหมายที่ได้รับ ส่งความสุขปัสกา และส่งข่าวเกี่ยวกับหมู่คณะให้ทราบ
The Letter 22
ถึง…อธิการบ้านที่มอนเตวิเดโอ-วิลลา โคลอน
ซิสเตอร์อันเจลา วัลเลเซ
    ส่งจดหมายรวมแก่ซิสเตอร์ธรรมทูตรุ่นแรกและรุ่นที่สอง ส่งข่าวเกี่ยวกับหมู่คณะ การย้ายบ้านศูนย์กลางของคณะ จากมอร์เนเซไปนิสซา
The Letter 23
ถึง…ซิสเตอร์ธรรมทูตบ้าน ลาส เปียดราส (อุรุกวัย)
ารเตือนใจและชี้แนะแก่หมู่คณะและซิสเตอร์แต่ละคน

The Letter 24
ถึง…ซิสเตอร์โยเซฟปีนา ปาก๊อตโต
  ให้การแนะนำบางประการด้านการอบรมโปสตุลันต์ การเตือนใจและการชี้แนะในการดูแลช่วยเหลือ
The Letter 25
ถึง…อธิการบ้านมอนเตวิเดโอ-วิลลา โคลอน
ซิสเตอร์อันเจลา วัลเลเซ
    ให้แนวปฏิบัติบางประการสำหรับการอบรมซิสเตอร์ และถ่ายทอดข่าวต่าง ๆ ของบ้านศูนย์กลางคณะ
The Letter 26
ถึง…ซิสเตอร์บ้านมอนเตวิเดโอ-วิลลา โคลอน
    ขอบคุณสำหรับข่าวที่ได้รับอธิบายถึง…องค์ประกอบของจิตตารมณ์นักบวชที่แท้จริง และส่งข่าวเกี่ยวกับหมู่คณะ
The Letter 27
ถึง…อธิการซิสเตอร์อันเจลา วัเลเซ และซิสเตอร์
บ้านมอนเตวิเดโอ วิลลา โคลอน และลาสเปียดราส
    ส่งข่าวเกี่ยวกับบ้านที่นิซาและมอร์เนเซ เชิญชวนให้เฉลิมฉลองแม่พระนิรมลทินด้วยใจ ร้อนรน
The Letter 28
ถึง…ซิสเตอร์ธรรมทูต ซิสเตอร์โยวันนา บอร์ญา
เตือนใจรองอธิการผู้อ่อนเยาว์ ให้เป็นบุคคลที่จริงจังในคุณธรรมและซื่อสัตย์ในการปฏิบัติพระวินัย เพื่อจะได้เป็นประจักษ์พนายด้วยชีวิตท่ามกลางพี่น้องสมาชิกและเด็กๆ
The Letter 29
ถึง…ซิสเตอร์ธรรมทูตของบ้านที่บูเอนอสไอเร-อัลมาโก
    ให้กำลังใจบรรดาซิสเตอรที่อยู่ห่างไกล และเตือนใจให้ทำงานเพื่อพระแต่อย่างเดียว พร้อมทั้งรักษาเอกภาพของจิตตารมณ์
The Letter 30
ถึง…คุณพ่อคาร์โล บุสเซตตี
ส่งข่าวเกี่ยวกับบุตรสาวของคุณบุสเซตตีที่ได้เข้าเป็นโปสตุลันต์ที่นิซา