ซิสเตอร์มาเรีย ตรองกัตตี

ผู้รับใช้ของพระเจ้า ซิสเตอร์มาเรีย   ตรองกัตตี

Maria Troncatti

ค.ศ. 1883 – 1969

 ornament (1)

TRONCATTI_01

Minolta DSCTRONCATTI_02

            มาเรีย   ตรองกัตตี  เกิดที่ ฟีเรนเซ ประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 1883

            ท่านเติบโตขึ้นในครอบครัวใหญ่ที่อบอุ่น และเต็มไปด้วยความรัก  ท่านทำหน้าที่ดูแลน้อง ๆ และช่วยงานในท้องทุ่ง ท่านมีความรักความศรัทธาต่อแม่พระ ชอบเรียนคำสอน และมีความปรารถนาจะเป็นนักบวชตั้งแต่อายุยังน้อย  กระนั้นก็ดีคุณพ่อเจ้าอาวาสบอกให้ท่านรอให้โตเสียก่อนจึงค่อยตัดสินใจ ท่านได้ปฏิญาณตนเป็นนักบวชในคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ในปี  ค.ศ.1908

            ท่านได้จบการศึกษาหลักสูตรพยาบาล และได้ทำงานในหน่วยกาชาดที่โรงพยาบาลทหารในช่วงสงครามโลก    ครั้งที่ 1 (ค.ศ. 1915 – 1918) ประสบการณ์นี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อท่านสมัครไปเป็นมิชชันนารีที่ป่าอะเมซอนในเอกวาดอ

            ท่านได้ถูกส่งไปทำงานกับเผ่าเชอร์ (Shuar) ที่เอกวาดอ ท่านเริ่มงานแพร่ธรรมท่ามกลางความลำบากแสนเข็ญ ท่านต้องเผชิญกับอันตรายนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าที่ดุร้าย ภัยธรรมชาติต่าง ๆ ที่จู่โจมมาอย่างกะทันหัน รวมถึงการเดินทางที่บ่อยครั้งต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย สิ่งเหล่านี้ไม่เคยเป็นอุปสรรคสำหรับคนที่ปรารถนาจะนำความรักของพระคริสตเจ้าไปสู่พี่น้องเยี่ยงท่าน

            ในสนามแพร่ธรรมท่านทำงานทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นนางพยาบาล หมอฟัน หมอกระดูก หมอศัลยกรรม  และวิสัญญี แต่เหนือสิ่งอื่นใดท่านเป็นครูคำสอน และผู้แพร่ธรรมที่อัจฉริยะ เพราะท่านเต็มล้นด้วยความเชื่อ  ความพากเพียร และความรักต่อพี่น้อง

          งานที่เด่นของท่านเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบรรดาสตรีเผ่าเชอร์ จนกระทั่งพวกเขาสามารถเป็นเสาหลักของครอบครัว เป็นคริสตชนที่เข้มแข็งในความเชื่อ และเป็นชนรุ่นใหม่ที่มีอุดมการณ์ในการตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิตของตน ท่านเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่องบินตกในวันที่ 25 สิงหาคม ค.ศ. 1969

ornament (1)