บุญราศี ซิสเตอร์มาเรีย โรเมโร

บุญราศี ซิสเตอร์มาเรีย โรเมโร

Maria  Romero

ค.ศ. 1902 – 1977

ornament (1)

beato Maria Maneses Romero copy

MROMERO_02MROMERO_033MROMERO_04
MROMERO_07MROMERO_08MROMERO_06

            มาเรีย  โรเมโร เกิดที่เมือง กรานาดา ประเทศนิคารากัว  เมื่อวันที่ 13  มกราคม 1902  บิดาของท่านเป็นรัฐมนตรีที่ร่ำรวยเป็นผู้ที่มีใจกว้าง  มักจะช่วยเหลือผู้ที่ยากจนอยู่เสมอ มาเรียมีลักษณะเหมือนบิดาคือ ใจกว้าง   รักคนจน  ในสมัยเด็ก ๆ ท่านได้รับการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นดี  ท่านมีความสามารถด้านดนตรีเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นเปียโน และไวโอลิน

            แม้ท่านจะมีอนาคตที่รุ่งเรือง แต่ท่านเลือกที่จะเป็นนักบวช และดูเหมือนว่าในบรรดาคณะนักบวชต่าง ๆ จิตตารมณ์ของคุณพ่อบอสโกเป็นสิ่งที่ท่านประทับใจมากที่สุด

            หลังจากปฏิญาณตนตลอดชีพในคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แล้ว  ท่านถูกส่งไปอยู่ที่คอสตารีกา (Costa Rica) ทำหน้าที่สอนเรียนในวิทยาลัยที่มีชื่อ ซึ่งเป็นที่นิยมของคนมีฐานะ และปัญญาชน เด็กนักเรียนที่ท่านสอนเป็นนักเรียนที่เก่ง ดี และรวย แต่ด้วยหัวใจเยี่ยงคุณพ่อบอสโก ท่านใฝ่ฝันที่จะช่วยเหลือผู้ที่ยากจน  และไม่เป็นที่ต้องการของสังคม ท่านอุทิศตนติดตามช่วยเหลือพวกเขา ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่แห่งหนใดในโลก  ท่านได้ชนะหัวใจคนทั้งเมืองด้วยชีวิตที่อุทิศทั้งหมดเพื่อคนจนโดยปราศจากเงื่อนไข

            ท่านตระหนักว่าวันหนึ่งตนเองต้องล่วงลับดับสูญไป  แต่ภารกิจของพระจะต้องคงอยู่ต่อไป  ท่านจึงก่อตั้งกลุ่มอาสาสมัครซึ่งประกอบด้วยเยาวชน ฆราวาสผู้แพร่ธรรม นายแพทย์ สถาปนิก วิศวกร และผู้สนับสนุน เพื่อเตรียมพวกเขาสำหรับการเป็นผู้นำในงานเมตตาสงเคราะห์ต่าง ๆ  ท่านเรียกพวกเขาว่า “ธรรมทูตน้อย” (little missionaries)

            ด้วยความรัก ความศรัทธาที่ท่านมีต่อพระเยซูเจ้า และแม่พระ ท่านสามารถแพร่ธรรมได้มากมาย รวมถึงสัมผัสกับพระพรของพระนางผ่านทางกิจการมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเมืองสำหรับพระมารดา ซึ่งประกอบกันเป็นชุมชน   บ้านสำหรับคนจน   โรงพยาบาล    โรงเรียนอาชีวะ    ศูนย์เยาวชน  และวัด   ที่ซึ่งคนจนทุกคนสามารถอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีในสังคม  มีความรู้   มีอาชีพ  และเป็นพลเมืองที่สุจริตและศาสนิกชนที่ยึดมั่นในศาสนา ซิสเตอร์มาเรีย ไม่ได้ช่วยคนจนเท่านั้น    แต่ช่วยคนรวย  นายแพทย์  พยาบาล สถาปนิก  วิศกร  ฆราวาสผู้แพร่ธรรม รวมถึงเยาวชนผู้นำ  ให้แต่ละคนรู้จักให้ความสามารถ  พรสวรรค์  และสิ่งที่ตนมีเพื่อช่วยเหลือคนที่จนกว่า    คำเชื้อเชิญของท่านได้รับการตอบรับจากทุกฝ่าย   แต่ละคนได้ขยายเครือข่าย  เป็นกลุ่มที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ผลงานของท่านเป็นที่ประจักษ์แก่ทุกคน จนรัฐบาลเมือง คอสตารีกา ยกย่องท่านให้เป็น  “พลเมืองแห่งชาติ”   แม้ในท่ามกลางภารกิจมากมาย  ซิสเตอร์มาเรียเจริญชีวิตที่สนิทสัมพันธ์กับพระเจ้าตลอดเวลา การงานของท่านมาจากพลังภายในที่มีรากฐานในความรักต่อพระเยซูเจ้าและแม่พระ

            ท่านได้ลาจากโลกนี้ไปเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ค.ศ. 1977  พระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 ทรงแต่งตั้งท่านให้เป็นบุญราศีเมื่อวันที่ 14 เมษายน ค.ศ. 2002  และยกย่องท่านให้เป็นบุญราศีของทวีปอเมริกากลาง

ornament (1)