จดหมายคำสอนของท่าน…หน้า 6

mm_edit_2007

หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3 หน้า 4 หน้า 5 หน้า 6
The Letter 51
ถึง…อธิการของบ้านที่ เมลัสโซ
ซิสเตอร์โจเซฟปีนา ตอร์ตา
ส่งข่าวทั่วไปและให้การแนะนำสั้น ๆ แก่ซิสเตอร์แต่ละคน
The Letter 52
ถึง…อธิการของบ้านเมลัสโซ
ซิสเตอร์โจเซฟปีนา ตอร์ตา
การทักทาย และเร้าใจในโอกาสฉลองแม่พระนฤมลทิน
The Letter 53
ถึง…บรรณาธิการวารสารซาเลเซียน
คุณพ่อโยวันนี โบเนตตี
ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติย่อของซิสเตอร์วีร์จีเนีย มาโกเน พร้อมกับส่งจดหมายของเธอมาด้วย
The Letter 54
ถึง…คุณเอมีลีอา วีอาเรงโก
ตอบจดหมายแก่สตรีผู้หนึ่งที่ปรารถนาเข้าคณะ
The Letter 55
ถึง…ซิสเตอร์ของบ้านที่ คาร์แมน แห่งปาตาโกเนส
(อาร์เจนตีนา)
ส่งความระลึกถึง…และคำแนะนำบรรดาซิสเตอร์ที่อยู่ต่างแดน พร้อมทั้งแจ้งข่าวการเดินทางของธรรมทูตรุ่นที่สามและส่งข่าวอื่น ๆ
The Letter 56
ถึง…ซิสเตอร์ของบ้านที่ มอนเตวิเดโอ-วิลลา โคลอน
ขอบคุณสำหรับการส่งความสุขโอกาสคริสต์มาส ส่งข่าวต่าง ๆ และให้คำแนะนำแก่ซิสเตอร์ธรรมทูต ถึง…คุณธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของ จิตตารมณ์ซาเลเซียน
The Letter 57
ถึง…ซิสเตอร์มาเรีย ซัมเปียโตร
ด้วยวิธีการที่เรียบง่ายและเต็มด้วยชีวิตชีวา เรียกร้องถึง…คุณธรรมที่จำเป็นและที่เฉพาะด้านชีวิตจิตของท่าน
The Letter 58
ถึง…ซิสเตอร์มารีอันนา โลเรนซาเล
ย้ำถึง…การแนะนำที่เหมาะสมสำหรับซิสเตอร์ผู้เยาว์ ในรูปแบบอุปมา อุปมัย
The Letter 59
ถึง…อธิการบ้านที่ บูเอนอส ไอเรส-โบคา
ซิสเตอร์ยาชินทา โอลีเวียรี่
แสดงความปรารถนาที่จะได้รับข่าวจากบรรดาธิดาของท่านที่อยู่ห่างไกล และให้กำลังใจในงานแพร่ธรรม
The Letter 60
ถึง…โนวิส ซิสเตอร์รีตา บารีลัตตี
กระตุ้นให้ตอบสนองการเรียกร้องของพระเป็นเจ้า ด้วยความยินดีและซื่อสัตย์
The Letter 61
ถึง…อธิการบ้านที่ มอนเตวิเดโอ-วิลลา โคลอน

และที่ลาส เปียดราส  ซิสเตอร์เทเรซีนา มัสซาแรลโล
คำแนะนำสั้น ๆ แก่ซิสเตอร์อธิการคนหนึ่ง ที่ต้องรับผิดชอบหมู่คณะสองแห่งในเวลาเดียวกัน
The Letter 62
ถึง…โนวิส ซิสเตอร์เมร์เชเดส สตาเบลอร์
แสดงถึง…ความรัก ความใส่ใจ และกระตุ้นโนวิสให้ลุถึง…ความศักดิ์สิทธิ์ ในชีวิตประจำวันอย่างจริงจัง
The Letter 63
ถึง…ธรรมทูต ซิสเตอร์วิคตอเรีย กานตู
    เตือนให้ซิสเตอร์ในหมู่คณะช่วยเหลือฉันพี่น้องแก่ซิสเตอร์ธรรมทูตที่เพิ่งไปถึง…ใหม่ ๆ และแนะนำให้ดำเนินชีวิตด้วยความรักฉันพี่น้องและตัดใจจากตนเอง
The Letter 64
ถึง…ธรรมทูต ซิสเตอร์โจเซฟปีนา ปาก๊อตโต
    ให้คำแนะนำแก่ซิสเตอร์ธรรมทูตผู้หนึ่งที่กำลังจะเดินทางจากไป

The Letter 65
ถึง…ธรรมทูต ซิสเตอร์ออตตาเวีย บุสโชลีโน
ให้ข้อคิดที่ระลึกและให้กำลังใจแก่ซิสเตอร์ธรรมทูตที่กำลังจะจากไป
The Letter 66
ถึง…ธรรมทูต ซิสเตอร์เอร์เนสตา ฟารีนา
    ให้ข้อคิดเตือนใจแก่ซิสเตอร์ธรรมทูตที่กำลังจะเดินทางไปเป็นธรรมทูต
The Letter 67
ถึง…โนวิส ซิสเตอร์โลเรนซีนา นาตาเล
ให้ข้อคิดเตือนใจสั้น ๆ แก่โนวิสผู้หนึ่งที่กำลังเดินทางไปที่ อุรุกวัย
The Letter 68
ถึง…ซิสเตอร์ของบ้านที่ คาร์เมน แห่งปาตาโกเนส
(อาร์เจนตีนา)
ตอบจดหมายที่ได้รับ และส่งข่าวสั้น ๆ พร้อมกับคำ
แนะนำ และการย้ำเตือนสิ่งที่จำเป็น