จดหมายคำสอนของท่าน… หน้า 5

mm_edit_2007

หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3 หน้า 4 หน้า 5 หน้า 6
The Letter 41
ถึง…อธิการบ้านที่ มอนเตวิเดโอ-วิลลา โคลอน
และที่ลาสเปียดราส ซิสเตอร์เทเรซีนา มัสซาแรลโล
 คำเตือนสั้น ๆ แก่ซิสเตอร์ธรรมทูต ผู้ซึ่งรับผิดชอบหมู่คณะ 2 แห่งชั่วคราว
The Letter 42
ถึง…ธรรมทูตซิสเตอร์วิคตอเรีย กานตู
ตอบจดหมายที่ได้รับ และให้คำแนะนำด้านชีวิตจิตด้วยความละเอียดอ่อนของมารดา
The Letter 43
ถึง…ซิสเตอร์เลารา โรดรีเกวส
คำตักเตือนสำหรับซิสเตอร์ที่ทำการปฏิญาณตนใหม่เกี่ยวกับค่านิยมที่จำเป็นบางประการ คือ ความสุภาพ ความไว้ใจในผู้ใหญ่ ความร่าเริงและเจตนาเที่ยงตรง
The Letter 44
ถึง…บรรดาเด็กที่ ลาส เปียดราส (อุรุกวัย)
การตักเตือนที่แสดงถึง…ความรัก และเรียบง่ายสำหรับบรรดาเด็ก ๆ ความสำคัญของการเลียนแบบอย่างของแม่พระ
The Letter 45
ถึง…โนวิส ซิสเตอร์ออตตาเวีย บุสโซลีโน
ตอบจดหมายที่ได้รับ ให้ความมั่นใจแก่โนวิสคนหนึ่งเกี่ยวกับการปฏิญาณตนเป็นนักบวช
The Letter 46
ถึง…สตรีผู้นำโรงเรียนท่านหนึ่ง
ตอบจดหมายขอสมัครร่วมเข้าเงียบ ที่จัดสำหรับบรรดาหญิงสาว และบรรดาสตรีทั้งหลาย ซึ่งมีทุกปีที่นิสซา
The Letter 47
ถึง…อธิการบ้านที่ คาร์เมนแห่งปาตาโกเนส
ซิสเตอร์อันเจลา วัลเลเซ และหมู่คณะ
    ส่งข่าวเกี่ยวกับบ้านศูนย์กลางของคณะ และบ้านอื่น ๆ ที่เปิดใหม่ สร้างปฏิสัมพันธ์ที่เปี่ยมด้วยความรัก กับซิสเตอร์ธรรมทูตแต่ละคน
The Letter 48
ถึง…ผู้ตั้งคณะ คุณพ่อยอห์น บอสโก
แสดงความคิดเห็นอย่างรอบคอบเกี่ยวกับการป่วยของซิสเตอร์คนหนึ่ง และขอคำปรึกษาเกี่ยวกับซิสเตอร์ผู้นี้ และส่งข่าวเกี่ยวกับหมู่คณะ

The Letter 49
ถึง…บรรดาซิสเตอร์ของบ้านที่ เซนต์-ซีร์-ซูร์-แมร์ (ฝรั่งเศส)
ด้วยคำพูดที่หนักแน่นดกอปรด้วยความใจดี มาเดอร์ได้เสริมกำลังใจให้หมู่คณะสามารถชนะอุปสรรค และกระตุ้นให้ซิสเตอร์ดำเนินชีวิตด้วยสำนึกในความรับผิดชอบต่อพันธะที่ให้ไว้
The Letter 50
ถึง…ซิสเตอร์มารีอันนา โลเรนซาเล
การแนะนำที่ละเอียดอ่อนและสุขุมแก่ซิสเตอร์ผู้เยาว์ เกี่ยวกับการทำงานด้านการอบรมของเขา