จดหมายคำสอนของท่าน… หน้า 2

mm_edit_2007

หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3 หน้า 4 หน้า 5 หน้า 6
The Letter 11
ถึง…คุณพ่อจิตตาธิการบ้านมอร์เนเซ
คุณพ่อยอห์น บัปติสตา เลมูแอน
    ส่งความสุขคริสต์มาส และแสดงความปรารถนาที่จะประกอบภารกิจด้วยความซื่อสัตย์
The Letter 12
ถึง…นายฟรันเชลโก บอสโก
     ส่งความสุขปาสกา และส่งข่าวเกี่ยวกับลูกสาว
ทั้งสาม

 

The Letter 13
ถึง…นางสาวมาเรีย บอสโก
ขอบคุณสำหรับจดหมายที่ได้รับ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตคริสตชนที่ดีแก่มาเรีย
The Letter 14
ถึง…คุณพ่อจิตตาธิการบ้านมอร์เนเซ
คุณพ่อยอห์น บัปติสตา เลมูแอน
    ส่งความสุขในโอกาสวันศาสนนามของท่าน
The Letter 15
ถึง…คุณพ่อจิตตาธิกา คุณพ่อยอห์น กัลเยโร
    แสดงการตัดสินใจอย่างรอบคอบเกี่ยวกับสถานการณ์บางอย่าง และ บุคคลบางคน และขอคำแนะนำจากท่าน
The Letter 16
ถึง…ซิสเตอร์ของบ้านที่ บอร์โกซันมาร์ตีโน
    เชื้อเชิญบรรดาซิสเตอร์ให้เตรียมฉลองแม่พระนิรมลอย่าง จริงจัง และให้รื้อฟื้นข้อตั้งใจที่ได้ยึดปฏิบัติมา
The Letter 17
ถึง…อธิการบ้านมอนเตวีเดโอ-วิลลาโคลอน
ซิสเตอร์อันเจลา วันเลเซ
     กระตุ้นปละให้คำแนะนำแก่ซิสเตอร์ธรรมทูต และแนะนำซิสเตอร์ผู้ที่จะไปเยี่ยมบ้านต่าง ๆ ในอเมริกาเป็นคนแรก
The Letter 18
ถึง…โนวิส ซิสเตอร์เลารา โรดีเกวส
     ขอบใจสำหรับข่าวที่ได้รับ และให้คำแนะนำบางประการเกี่ยวกับชีวิต จิต

The Letter 19
ถึง…ซิสเตอร์ธรรมทูต ซิสเตอร์โจวันนา บอร์ญา
    แสดงความรักความสนใจสำหรับซิสเตอร์ผู้เยาว์คนนี้และให้คำปรึกษาแนะนำในสิ่งที่ต้องถือปฏิบัติ
The Letter 20
คุณพ่อจิตตาธิการ บ้านมอร์เนเซ
คุณพ่อยอห์น บัปติสตา เลมูแอน
    ส่งจดหมายที่มาจากอเมริกา และส่งข่าวถึง…การเดินทางไปเยี่ยมบ้านที่อลาสซีโอ และส่งข่าวอื่น ๆ