ซิสเตอร์ เทเรซา วัลเซ

ซิสเตอร์  เทเรซา  วัลเซ

ornament (1)

teresa

TVALSE_

            เกิดวันที่ 10 ตุลาคม 1878
มรณะ วันที่ 3 กรกฎาคม 1907
ซิสเตอร์เทเรซานอนทรมานบนเตียงวันแล้ววันเล่า ขณะที่กำลังวอนขอพระคุณจากคุณพ่อบอสโกอยู่เงียบ ๆ ห้องก็สว่างไสว คุณพ่อบอสโกประจักษ์มา ท่านค่อย ๆ เดินเข้ามาหาพลางยิ้มให้ ซิสเตอร์เทเรซาเข้าใจทันทีว่า ท่านมา
เพื่อช่วยให้เธอหายป่วย แต่ใจของเธอเวลานั้น เปี่ยมด้วยความรักฉันท์พี่น้อง “คุณพ่อคะ ที่ห้องถัดไป มีซิสเตอร์โยวันนากำลังสวดเพื่อให้หายป่วยอยู่ คุณพ่อไปช่วยเขาเถอะค่ะ”
ซิสเตอร์เทเรซาถือกำเนิดในตระกูลผู้ดี สูงศักดิ์ แห่งเมืองมิลาน มีความงดงาม และอุปนิสัยดี เป็นที่หมายปองของบุคคลมากมาย แต่เธอได้เลือกวิถีชีวิตติดตามพระคริสตเจ้า ยอมสละความสะดวกสบายและทุกสิ่งในชีวิต เพื่อดำเนินตามแบบฉบับของ นักบุญยวง บอสโก “ขอแต่วิญญาณ สิ่งอื่นนั้น ท่านเอาไปเถิด” เป้าหมายเดียวของเธอคือ ใช้ชีวิตเพื่อเด็กที่ยากจน ฝึกความสุภาพถ่อมตน
นำให้คนอื่นมารักพระได้มากเท่าที่เธอรัก เธอโปรดปรานเด็กยากจนและ เด็กที่ถูกทอดทิ้งมากที่สุด เด็กเหล่านี้รู้ดีว่า ความรักของซิสเตอร์ผู้นี้ เต็มไปด้วยความสุภาพ อดทนและเมตตา เธอดำเนินชีวิตนักบวชด้วยใจร่าเริง และซื่อสัตย์อย่างน่าชม แม้เมื่อความเจ็บป่วยมาเยือน เธอก็ยังยินดีรับและถวายชีวิตนั้นแด่พระเป็นเจ้า เธอลาโลกนี้ไปสู่เคหาสน์ของพระองค์ เมื่อมีอายุเพียง 29 ปี

ornament (1)