บุญราศีเลารา วีกุญญา

บุญราศีเลารา   วีกุญญา

Laura  Vicuna

ค.ศ. 1891 – 1904

ornament (1)

Laura 1

Laura_02Laura_06Laura_12

            เลาราเกิดที่เมือง ซานติเอโก ประเทศชิลี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 1891 บิดาของเลาราเป็นนายทหารจากตระกูลสูง  ส่วนมารดาเป็นหญิงสวยสามัญชนและไม่เป็นที่ยอมรับจากญาติฝ่ายบิดา เมื่อเกิดการปฏิวัติในชีลี  ครอบครัวของบิดาต้องอพยพหนีออกนอกเมือง  ขณะนั้นเลารามีอายุเพียง 5 เดือน บิดาของเลาราทำงานเลี้ยงครอบครัวด้วยความขยันขันแข็ง และเสียชีวิตเมื่อเลาราอายุ 2 ขวบและน้องคนเล็กเพิ่งจะเกิดได้ไม่นาน

            มารดาของเลาราได้บากบั่นทำงานจนสามารถเปิดร้านขายของเล็ก ๆ ในหมู่บ้าน  แต่ถูกโจรบุกเข้าปล้นร้านและขนเอาทรัพย์สินเงินทองไปหมด  จึงพาบุตรสาวทั้งสองคนอพยพไปหางานทำที่ประเทศอาร์เจนตินา

            เมื่อเลาราอายุ 9  ขวบ  มารดาได้นำมาฝากเป็นนักเรียนประจำในโรงเรียนของซิสเตอร์คณะธิดา  แม่พระองค์อุปถัมภ์  เมื่ออายุ  10  ขวบ เลาราได้รับศีลมหาสนิทครั้งแรก และสัญญากับพระเยซูเจ้าว่าจะรักพระองค์มากกว่าตนเอง  จะมัธยัสถ์   จะยอมตายดีกว่าทำเคืองพระทัยพระองค์  ตามแบบอย่างของนักบุญดอมินิก  ซาวีโอ   จะเผยแพร่พระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า  และจะชดเชยใช้โทษบาปแทนคนบาปทั้งหลาย

            เมื่อเลาราทราบว่ามารดาของตนซึ่งทำงานเป็นแม่บ้านให้กับเจ้าของฟาร์มแห่งหนึ่ง  มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับเจ้าของฟาร์ม  เลาราเสียใจมาก  เพราะไม่ปรารถนาให้มารดาของตนเจริญชีวิตในบาป   เลาราได้วอนขอพระพรจากพระเจ้าให้มารดาละทิ้งสภาพบาปและเจริญชีวิตในศีลในพรของพระ

            พร้อม ๆ กับความทุกข์ใจและการสวดภาวนาเพื่อวอนขอพระพรดังกล่าว  เลาราได้พลีกรรม  มัธยัสถ์ตน  ใจกว้าง  เสียสละช่วยเหลือทุกคน  เลือกทำงานที่หนักและลำบาก  เลาราไม่ละเว้นโอกาสเพื่อทำความดี  และที่สุด เลาราได้ขออนุญาตจากคุณพ่อวิญญาณรักษ์ เพื่อถวายชีวิตของตนเป็นยัญบูชา  เพื่อขอพระพรแห่งการกลับใจให้มารดา

­            เลาราได้ล้มป่วย และได้สิ้นใจ เมื่อวันที่  22 มกราคม ค.ศ. 1904 อายุ 13 ขวบ ในวันฝังศพของเลารา   มารดาของเลาราได้ละทิ้งชีวิตเก่า  ได้แก้บาป  รับศีลศักดิ์สิทธิ์ และหันมาเจริญชีวิตในศีลและพระพรของพระ

            พระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่  2 ทรงประกาศแต่งตั้งเลาราให้เป็นบุญราศี เมื่อวันที่  3 กันยายน    ค.ศ. 1988   และได้เสนอตัวอย่างชีวิตที่บริสุทธิ์ผุดผ่องของเลาราให้กับเยาวชนในยุคปัจจุบัน

ornament (1)