คณะแม่พระองค์อุปถัมภ์ (ADMA)

images

คณะแม่พระองค์อุปถัมภ์ (ADMA)

คุณพ่อบอสโกได้ก่อตั้ง ฆราวาสแพร่ธรรมและกลุ่มฆราวาสหลายกลุ่ม และได้เริ่มกระบวนการทำงานของบุคลากร ที่ทำงานเพื่อเยาวชนที่ยากไร้ ด้วยวิธีการที่แตกต่างกันสมาคมผู้ศรัทธาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้ตั้งขึ้นโดยคุณพ่อบอสโก เพื่อให้เป็นเครื่องมือพิเศษในการ “ส่งเสริมความศรัทธาต่อศีลมหาสนิท และต่อแม่พระองค์อุปถัมภ์”

ในวันที่ 18 เมษายน ค.ศ. 1869 ได้มีการตั้งสมาคมผู้ศรัทธาแม่พระองค์อุปถัมภ์อย่างเป็นทางการในวิหารแม่พระองค์อุปถัมภ์ที่กรุงตุริน และ  “ได้รับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวซาเลเซียน”

ในวันที่ 5 กรกฎาคม ค.ศ. 1989 คุณพ่อเอจิดิโอ วีกาโน  อัคราธิการคณะซาเลเซียนในขณะนั้น และคณะที่ปรึกษาได้รับคณะแม่พระองค์อุปถัมภ์เข้าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวซาเลเซียน อย่างเป็นทางการตามที่มีกล่าวไว้ในระเบียบการว่า สมาคมผู้ศรัทธาแม่พระองค์อุปถัมภ์เป็นสมาคมที่เปิดกว้างสำหรับสัตบุรุษในพระศาสนจักร  สมาคมได้เสนอหนทางสู่ความศักดิ์สิทธิ์ และงานแพร่ธรรมแบบซาเลเซียนให้กับสมาชิก  คุณพ่อบอสโกต้องการเปิดกว้างรับบุคคลจำนวนมากเข้ามามีส่วนร่วมในจิตตารมณ์และในภารกิจของคณะซาเลเซียน เสมือนกลุ่มที่สองของกิจการซาเลเซียนของท่านการสมัครเป็นสมาชิกของสมาคม เรียกร้องให้เจริญชีวิตตามจิตตารมณ์ซาเลเซียน ในครอบครัวของตน ในสังคม และการทำงาน ตามสภาพแวดล้อมของชีวิต

ในประเทศไทย สมาคมนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ หัวหมาก กรุงเทพฯ

 

ornament (1)