ต้อนรับพระธาตุคุณพ่อบอสโก

ในปี 1855  นั้นเอง  คุณพ่อบอสโกได้ไปเทศน์เข้าเงียบที่โรงเรียนดัดสันดานแห่งเยเนราลา ในกรุงตุริน  และในเช้าแห่งวันที่เด็กๆ รับศีลมหาสนิทพร้อมกันหมดทุกคนนั้น  คุณพ่อบอสโกได้ขออนุญาตจาก  ฯพณฯ รัฐมนตรี  รัตตัสซี  เพื่อนำเด็กเหล่านี้ซึ่งมีจำนวนประมาณ  350  คน  ออกไปเที่ยวที่ตำบลสตูปีนียี  อันอยู่ห่างจากกรุงตุรินประมาณ 6 กิโลเมตร

ซาเลเซียน  คือ บุคคลที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรใหญ่ ระดับนานาชาติที่ประกอบไปด้วยสมาชิกที่เป็นพระสงฆ์คาทอลิก และที่เป็นภราดา ซึ่งมีศักยภาพเท่าเทียมกัน ร่วมกันทำงาน และอุทิศตนให้การอบรมแก่เยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนที่ยากจน และด้อยโอกาส

DonBosco6-(19) ประวัตินักบุญยวง บอสโก
 ผู้สถาปนาคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์
(ซิสเตอร์ซาเลเซียน) 

นักบุญยอห์น บอสโก เกิดที่เมืองเล็กๆ แห่งหนึ่งในประเทศอิตาลี ในวันที่ 16 สิงหาคม 1815 นับตั้งแต่ยังเล็กแล้ว ที่หนูยอห์น บอสโก ฉายแววแห่งจิตใจที่เปี่ยมด้วยความรักใจดีมีเมตตา

db_lakorn
db_spot_info
db_mv1
db_music

db_nimit1

db_nimit2