ต้อนรับพระธาตุคุณพ่อบอสโก

DonBosco6-(19)คุณพ่อบอสโก มีชื่อเต็ม ๆ ว่า ยอห์น  บอสโก เกิดเมื่อวันที่ 16 เดือนสิงหาคม ค.ศ. 1815 (พ.ศ. 2358) ที่หมู่บ้านเล็ก ๆ ในแถบภาคเหนือ ของประเทศอิตาลี ที่ชื่อหมู่บ้านเบ๊กกี บิดามารดาของท่านชื่อ นายฟรังซิส และนางมาร์เกรีตา บอสโก ท่านทั้งสองเป็นชาวนาที่ยากจน หาเช้ากินค่ำ แต่เป็นคนซื่อตรง รักการงาน ขยันหมั่นเพียร มีความอดทนเป็นนิสัยและเอาใจใส่อย่างพิถีพิถันในการอบรม สั่งสอนบุตรซึ่งมีอยู่ด้วยกันสามคน คือ อันโตนิโอ, ยอแซฟ และยอห์น บอสโก

โอกาสที่เราต้อนรับพระธาตุของนักบุญยอห์น บอสโก ที่จะในประเทศของเรา ระหว่างวันที่ 18-30 พฤศจิกายน 2010 มีบางคนสนใจเรื่องพระธาตุ (Relics) ในศาสนาคริสต์ จึงนำข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจดังนี้ การเฉลิมฉลองพระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้า เรามีพิธีกรรม และศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ นอกจากนี้มีสิ่งคล้ายศีล (Sacramental) และความศรัทธาที่ประชาชนนิยม เช่น การให้ความนับถือพระธาตุ การไปเยี่ยมสักการสถาน การจาริกแสวงบุญ การแห่ การเดินรูปสิบสี่ภาค สายประคำ เหรียญรูปพระ ฯลฯ (เทียบ คำสอนพระศาสนจักรฯ 1674)

db_lakorn
db_spot_info
db_mv1
db_music

db_nimit1

db_nimit2