ต้อนรับพระธาตุคุณพ่อบอสโก

การถวายความเคารพต่อพระธาตุนั้น มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานพอๆ กับอายุของพระศาสนจักร หลักฐานอ้างอิงแรกสุดเกี่ยวกับพระธาตุนั้น ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ไบเบิล (พระธรรมเก่า)

เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราที่จะถวายความเคารพ และสวดภาวนาต่อบรรดานักบุญ เพราะพวกท่านเป็นดังต้นแบบแห่งความศักดิ์สิทธิ์ ที่เราทุกคนควรพยายามเลียนแบบ

พระธาตุเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับการถวายความเคารพสักการะจากบรรดา คริสตชน พระธาตุอาจจะเป็นส่วนหนึ่งจากกระดูกของนักบุญ หรือจะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับการสัมผัสจากผู้ศักดิ์สิทธิ์ในขณะที่เขาหรือเธอยังมีชีวิตอยู่

ก่อนอื่นหมด เหตุการณ์นี้ไม่เหมือนกับการจาริกแสวงบุญที่เราเคยได้ยินมาว่า ผู้คนจำนวนล้นหลามแห่แหนกันไปยังสักการสถาน หรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ เพื่อถวายความเคารพสักการะต่อแม่พระ ต่อนักบุญองค์นั้น องค์นี้ เพราะว่านี่เป็นการนำพระธาตุของคุณพ่อบอสโกไปพบปะกับผู้คนในทวีปต่างๆ ทั่วทุกมุมโลก

db_lakorn
db_spot_info
db_mv1
db_music

db_nimit1

db_nimit2