ต้อนรับพระธาตุคุณพ่อบอสโก

โรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง ต้อนรับการมาเยี่ยมของพระธาตุนักบุญยอห์น บอสโก ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 เวลา 12.30 - 15.30 น.

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โอกาสต้อนรับพระธาตุคุณพ่อบอสโก อย่างเป็นทางการ ที่โรงเรียนดอนบอสโก กรุงเทพฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2553 เวลา 18.00 น.

บรรยากาศการต้อนรับพระธาตุนักบุญยอห์น บอสโก ที่สนามบินสุวรรณภูมิ และบ้านเจ้าคณะซาเลเซียน หัวหมาก ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 ตั้งแต่เวลา 08:00 - 10:00

db_lakorn
db_spot_info
db_mv1
db_music

db_nimit1

db_nimit2