22 สิงหาคม
หอพักหญิงเอาซิลีอุม  ศาลาแดง กรุงเทพฯ
ได้จัดงานฉลองครบรอบ 50 ปีของการจัดตั้งหอพักมีจำนวนนักศึกษาศิษย์เก่าหอพัก
ตั้งแต่รุ่นที่ 1 จนถึงรุ่นปัจจุบัน มาร่วมในพิธีประมาณ 100 กว่าคน (more)
   
       
ขอเชิญร่วมต้อนรับพระธาตินักบุญยอห์น บอสโก สู่ประเทศไทย
18 - 30 พฤศจิกายน 2553 (more)