กิจกรรมบ้าน
ปี 2551
:: หมู่คณะเอาซีลีอุม
:: เยี่ยมหมู่คณะเชียงใหม่
:: กตัญญู
:: ต้อนรับมาเดอร์
 
กับหมู่คณะอื่น ๆ
:: กับหมู่คณะต่างชาติ
:: ฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์
 
ปี 2552
:: หมู่คณะเอาซีลีอุม
:: ต้อนรับซิสเตอร์คาร์ลา
:: ต้อนรับซิสเตอร์สุพีเรีย
:: ต้อนรับมาเดอร์นิภา
:: ฉลอง 50 ปี หอพักฯ
 
กับหมู่คณะอื่น ๆ
:: ฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์
:: รับศีลล้างบาป
:: รับศีลมหาสนิท
 
ปี 2553
:: พี่สาวซ.ลีนามาเยีี่ยม
:: มาเดอร์เยี่ยมบ้าน
:: Sr.Alaida egruppo
:: ฉลองกตัญญู 53
 
กับหมู่คณะอื่น ๆ
:: Battesimo(1)
:: แบ่งปันพระวาจา
:: Battesimo(2)
กิจกรรมหอพัก
ปี 2551
:: ฉลองคริสต์มาส
:: กิจกรรมหอพัก
:: อาคารสถานที่
 
 
ปี 2552
:: พบปะผู้ปกครอง
:: กิจกรรมรับน้อง
 
ปี 2553
:: ประชุมผู้ปกครอง
:: เปิดปีการศึกษา 53
:: 50th Year Anniversary
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  กิจกรรมศิษย์เก่า
:: ร่วมแสดงความยินด
:: พิธีรับศีลล้างบาป
   ของน.ส.อริสรา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม SSYV
:: พี่ศิษย์เก่าเข้าร่วม
    ค่าย SSYV