สำนักงานภาค / หอพักหญิงเอาซีลีอุม

ที่อยู่    124 ถนนศาลาแดง แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.10500  
     : 0-2233-3430 / 0-2632-2636
Fax      : 0-2237-1764
e-mail  :  Saladeng@fma.or.th

 

สำหรับผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ส่งข่าวกิจกรรมได้ที่ E-mail : fma.auxilium@gmail.com

 

 

 

::::::::::Map of Auxilium ::::::::::::Map of Auxilium ::::::::::::Map of Auxilium ::::::::::::Map of Auxilium ::::::::::::Map of Auxilium ::::::::::::Map of Auxilium ::::::::::::