อธิการิณีเจ้าคณะแขวง...เยี่ยมหมู่คณะหาดใหญ่

20160905 TN small Isp visitอธิการิณีเจ้าคณะแขวง...เยี่ยมหมู่คณะหาดใหญ่
ซิสเตอร์มารีอา ตอวิเชียร อธิการิณีเจ้าคณแขวงแห่งประเทศไทย ได้เยี่ยมเยียนหมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ หาดใหญ่ อย่างเป็นทางการ

“ม.อ. ...ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ร่วมสานฝันผันโลกให้งดงาม”

20160905 MU small opening media weekระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2559 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้จัดสัปดาห์สื่อศึกษา ในหัวข้อ “ม.อ(มารีย์อุปถัมภ์)....ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ร่วมสานฝันผันโลกให้งดงาม”

สื่อสาร ธมอ.

วารสารเครือ ธมอ.