Happy Holiday Udon Water World

27 มิถุนายน 2558 สมาชิกหมู่คณะแม่พระผู้แจกจ่ายพระหรรษทานได้มีโอกาสพักผ่อนร่วมกันที่ประเทศลาว

เตรียม"กีฬาสีสัมพันธ์ ร่วมฉลอง ๒๐๐ ปี ชาตกาลพ่อบอสโก"

small 20150622 TN Prepare Sport Annualเตรียม"กีฬาสีสัมพันธ์ ร่วมฉลอง ๒๐๐ ปี ชาตกาลพ่อบอสโก"    
ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2558 – 10 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดการแข่งขัน "กีฬาสีสัมพันธ์ ร่วมฉลอง ๒๐๐ ปี

"เปลี่ยนโลกให้เป็นบ้าน ด้วยหัวใจพ่อบอสโก"

small 20150616 Open Muban Sri Tn"เปลี่ยนโลกให้เป็นบ้าน  ด้วยหัวใจพ่อบอสโก"
โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้จัดพิธีเปิดกิจกรรมหมู่บ้าน ประจำปี 2558 ภายใต้แนวอุดมการณ์ "เปลี่ยนโลกให้เป็นบ้าน  ด้วยหัวใจพ่อบอสโก"

วิสุทธิวงศ์ร่วมมิสซาแรกของคุณพ่อ

เช้าวันที่ 14 มิถุนายน 2558 หมู่คณะไปร่วมมิสซาแรกของคุณพ่อเปโตรอุดม ดีเลิศประดษฐ และคุณพ่อเปาโลประสิทธิ์ คุณโดน ที่วัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง ซึ่งได้รับการบวชเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ที่ผ่านมา

สื่อสาร ธมอ.

วารสารเครือ ธมอ.