Welcome Sr. Maria Assunta Inoue Sumiko

20160810 small ISP discermentoWelcome Sr. Maria Assunta Inoue Sumiko
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ตัวแทนสมาชิกคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้ฝึกหัด

ม.อ. จัดวัน“อุ่นไอรัก”

20160811 small MU mom's dayม.อ. จัดวัน“อุ่นไอรัก”
วันที่ 11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้จัดกิจกรรม “อุ่นไอรัก” ขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติพระบรมราชินีนารถ

สื่อสาร ธมอ.

วารสารเครือ ธมอ.