การมาเยี่ยมของ Sr.Maria Assunta Sumiko Inuoe โพนสูง

เมื่อวันที่ 23 -27 กันยายน 2558 ทางโรงเรียนวิสุทธิวงศ์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับการมาเยี่ยมของ Sr.Maria Assunta Sumiko Inuoe ผู้แทนของอัครธิการิณีจากศูนย์กลางคณะที่กรุงโรม พร้อมกับเลขาของท่าน

“รู้จักซิสเตอร์ ซาเลเซียน คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์”

วันที่ 20 กันยายน ที่ผ่านมา ซิสเตอร์อานาโรซา ซิสเตอร์เนาวรัตน์และสมาชิกกลุ่มเลารา ได้จัดกิจกรรม ให้กับเด็กและเยาวชนคาทอลิก ที่วัดนักบุญยอห์นบัปติส เจ้าเจ็ด อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

เยาวชนเกาหลีฟื้นฟูจิตใจ

วันที่ 19 กันยายน 2558 ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ได้อบรมและแบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อให้กับเยาวชนชาวเกาหลี จำนวน13 คน อายุ 18-25 ปี ซึ่งเป็นนักศึกษาและผู้ที่ทำงานแล้ว

หอพักติดดาว ระดับดีเยี่ยม ครั้งที่ 7

วันที่ 22 กันยายน 2558 ซิสเตอร์มาร์การีตา เปเรซ และซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง จากหอพักหญิงนิรมล หัวหมาก ได้รับรางวัลหอพักติดดาว ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

Welcome Sr.Maria Assunta Sumiko Inuoe

วันที่ 10 กันยายน 2015 แขวงไทย ยินดีต้อนรับการมาเยี่ยมเป็นทางการ ของผู้แทนอัครธิการิณีจากศูนย์กลางคณะที่กรุงโรม

สื่อสาร ธมอ.

วารสารเครือ ธมอ.