วารสารเครือ ธมอ.

เขาคือพี่น้องของเรา

ตัวแทนศิษย์เก่าและกลุ่มอาสาสมัครของคณะ ไปพบปะเยี่ยมเยียน ผู้อพยพคาทอลิกชาวปากีสถาน ที่ซอยเพชรเกษม 44 บางหว้า ภาษีเจริญ

“กีฬาสีสัมพันธ์ สานฝันพ่อบอสโก”

20140710 TN sport day Bosco“กีฬาสีสัมพันธ์ สานฝันพ่อบอสโก”        
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้จัดการแข่งขัน "กีฬาสีสัมพันธ์ สานฝันพ่อบอสโก" ประจำปีการศึกษา 2557

อบรม ธมอ ครูคำสอน และฆราวาส กับการประกาศข่าวดีรูปแบบใหม่

แผนกคำสอนของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์  โดยซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง  ผู้รับผิดชอบงานคำสอนระดับแขวงจัดอบรมหัวข้อ "ธมอและฆราวาสกับการประกาศข่าวดีรูปแบบใหม่" ให้กับสมาชิกในคณะและครูคำสอนของโรงเรียนในเครือ ธมอ.

วันแห่งความรู้คุณ หมู่คณะเอาซีลีอุม

3 กรกฎาคม - วันแห่งความรู้คุณ ของสมาชิกทุกคนในหมู่คณะเอาซีลีอุม ศาลาแดง ทุกคำภาวนา ทุกการแสดงออก ก็เพื่อตอบแทนพระคุณและแสดงความรัก ความกตัญญู แด่ ซิสเตอร์มาร์การีตา เปเรส ผู้เป็นศูนย์รวมดวงใจ

บ้านธิดารักษ์จอมทองได้สมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล

วันที่ 29 มิถุนายน 2014 บ้านธิดารักษ์จอมทองได้สมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล เราเลือดซาเลเซียนเฉลิมฉลองพระสันตะปาปา ฟรังซิสด้วยการขับร้องเพลงเทิดเกียรติ

บ้านธิดารักษ์ จอมทอง โอกาสสมโภชพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์

วันที่ 27 มิถุนายน 2014 บ้านธิดารักษ์ จอมทองใช้โอกาสสมโภชพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า นี้ให้พระเยซูเจ้าอวยพระพรเยาวชนของเรา