อบรมสัมมนา พนักงานโรงเรียนในเครือ ธมอ.

20160718 small meeting collaboration (9) (Large)อบรมสัมมนา พนักงานโรงเรียนในเครือ ธมอ.
ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ แห่งประเทศไทย ได้จัดการอบรมสัมมนาพนักงานโรงเรียนในเครือ ธมอ. ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2559

ภาวนาแด่..ดวงวิญญาณของซิสเตอร์เวโรนิกา ตัน

20160717 ISP small srVeronic defuntaภาวนาแด่..ดวงวิญญาณของซิสเตอร์เวโรนิกา ตัน
ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2559 พระสงฆ์ซาเลเซียน สมาชิกคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ตัวแทนคณะครู คณะนักเรียน

ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขต 5

20160706 small MU m 6 retrateฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขต 5
ซิสเตอร์ผกามาศ มาสอน ได้นำนักเรียนคาทอลิกระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 6 จำนวน 4 คน เข้ารับการฟื้นฟูจิตใจร่วมกับ เขต 5 ณ

ธิดานุเคราะห์...ประชุมผู้ปกครองคาทอลิก

20160702 Small TN meeting Catohlic'sparentธิดานุเคราะห์...ประชุมผู้ปกครองคาทอลิก
วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดหใญ่ ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนคาทอลิกประจำปี 2559 ขึ้น

สื่อสาร ธมอ.

วารสารเครือ ธมอ.