วารสารเครือ ธมอ.

เด็กธิดารักษ์แสดงความรักและกตัญญูวันแม่

8 สิงหาคม 2014 – เด็กธิดารักษ์ได้ร่วมกันแสดงความรักและกตัญญูในโอกาสวันแม่ต่อคณะซิสเตอร์ คุณครู และเป็นการขอบคุณญาติพี่น้องของซิสเตอร์อันนามาเรียที่ได้เลี้ยงอาหารเย็นด้วย

“เฉลิมชนม์พระแม่ฟ้า...วิชาการก้าวหน้าสู่อาเซียน”

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2014 โรงเรียนนารีวุฒิได้จัดงานบูรณาการ วันแห่งความรักกตัญญูและเพลิดเพลินไปกับการศึกษาหาความรู้ นั่นคือ วันแม่ วันวิชาการและวันอาเซียน ในหัวข้อ “เฉลิมชนม์พระแม่ฟ้า...วิชาการก้าวหน้าสู่อาเซียน”

หมู่คณะนารีวุฒิร่วมแสดงความยินดีกับ ซ. เวโรนิก และ ซ.พรพิรุณ

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2014 หมู่คณะนารีวุฒิ กลุ่มเลาราและนักเรียนประจำ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับซิสเตอร์ เวโรนิก ตัน และซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง โอกาสการปฏิญาณตนแด่พระเจ้าครบ 60 ปีและ 25 ปี

"เรามีวันนี้ เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์"

คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (ซิสเตอร์ซาเลเซียน)
จัดให้มีพิธีโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสเฉลิมฉลองพัชรสมโภช สุวรรณสมโภช และ หิรัญสมโภช สมาชิกจำนวน 9 คน โดยพระสังฆราชประธาน ศรีดารุณศีล ให้เกียรติมาเป็นประธาน

เขาคือพี่น้องของเรา

ตัวแทนศิษย์เก่าและกลุ่มอาสาสมัครของคณะ ไปพบปะเยี่ยมเยียน ผู้อพยพคาทอลิกชาวปากีสถาน ที่ซอยเพชรเกษม 44 บางหว้า ภาษีเจริญ

“กีฬาสีสัมพันธ์ สานฝันพ่อบอสโก”

20140710 TN sport day Bosco“กีฬาสีสัมพันธ์ สานฝันพ่อบอสโก”        
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้จัดการแข่งขัน "กีฬาสีสัมพันธ์ สานฝันพ่อบอสโก" ประจำปีการศึกษา 2557