ANNIVERSARY Sr.Ana Rosa Sivori

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2015 ที่ผ่านมา Sr.Ana Rosa Sivori พร้อมกับสมาชิกแขวงอาร์เจนตีนา ได้รื้อฟื้นการปฏิญาณตนเป็นนักบวชครบ 50 ปี 60 ปี และ75 ปี

คณะซาเลเซียนผู้ร่วมงานประเทศไทย

เมื่อวันที่ 5-6 ธันวาคม 2014 ที่ผ่านมา คณะซาเลเซียนผู้ร่วมงานประเทศไทย ได้จัดให้มีการประชุมสมัชชาแขวง เพื่อศึกษาจิตตารมณ์ของคุณพ่อบอสโกให้ลึกซึ้ง

จาริกแสวงบุญ...ทัวร์ชาตกาล...พ่อบอสโก

ระหว่างวันที่ 3-18 ตุลาคม 2014 ซิสเตอร์อากาทา จิตอุทัศน์ ซิสเตอร์มาเรีย นันท์ อินมียืน ซิสเตอร์ซูซานนา กิจสงวน ซิสเตอร์มุกดา ศิริวรศิลป์ ซิสเตอร์สายสมร ศิริรัตนกูล และซิสเตอร์พรพิมล อ่อนไถล ได้เดินทางไปจาริกแสวงบุญพร้อมกับทัวร์แสวงบุญของครอบครัวซาเลเซียน

พิธีเปิดอาคารเรียน ร.ร.ดอนบอสโก กัมพูชา

วันที่ 15 ธันวาคม 2014 “จุ่มเลียบซัว” เสียงแจ้ว ๆ ที่ดังขึ้นพร้อม ๆ กับรอยยิ้มบนใบหน้าใสๆ ของเด็ก ๆ และเยาวชน ชาวกัมพูชา ในโรงเรียนของเรา ทักทายแขกผู้มาเยือน

วารสารเครือ ธมอ.