ประชุมพบปะผู้รับผิดชอบสื่อฯ ระดับบ้านและโรงเรียน

20160520 smallประชุมพบปะผู้รับผิดชอบสื่อฯ ระดับบ้านและโรงเรียนระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2559 ที่บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม ได้มีการพบปะผู้รับผิดชอบฝ่ายสื่อฯ ระดับบ้านและโรงเรียนในเครือ ธมอ. จัดโดยฝ่ายสื่อมวลชนระดับแขวงแห่งประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 23 คน

พายุลมแรงถล่มอุดรฯ

ต้นไม้โค่น เสาไฟฟ้าหัก ไฟดับทั้งเมือง
วันนี้ (6 พ.ค.) เวลาประมาณ 16.00 น. ท้องฟ้าดำมืด ต่อจากนั้นอีกไม่นานได้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง  แรงลมที่หมุนด้วยความเร็วบวกกับฝนที่ตกอย่างแรงมาก ๆ  

ปัสกาหมู่คณะหัวหมาก Happy Easter

หมู่คณะหัวหมากร่วมฉลองปัสกาในพิธิบูชาขอบพระคุณพร้อมกับพี่น้องสัตบุรุษวัดแม่พระนิรมล หัวหมาก โดยมีคุณพ่อ นภพล ยอแซฟ เป็นประธานในพิธี

ย้อนรอยพระศาสนจักรไทย

สายน้ำแห่งพระเมตตา จากอาสนวิหารอัสสัมชัญ สู่วัดนักบุญยอแซฟอยุธยา
ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จำนวน 11 คน สมาชิกจากบ้านโป่ง บ้านศาลาแดง บ้านมารีย์ฯ สามพราน และบ้านหัวหมาก ได้ร่วมงานย้อนรอยพระศาสนจักรไทยสายน้ำแห่งพระเมตตา วันที่ 5 มีนาคม 2016

นารีวุฒิ...จาริกแสวงบุญ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2016 หมู่คณะพระหฤทัย บ้านโป่ง จัดให้มีการจาริกแสวงบุญ โอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก

สื่อสาร ธมอ.

วารสารเครือ ธมอ.