วส. บุคลากรพักผ่อนประจำปี

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2015 ซิสเตอร์เทเรซีนา น้ำสมบูรณ์ พร้อมกับซิสเตอร์อีก 2 ท่าน ได้พาบุคลากรสนับสนุนพร้อมด้วยลูกหลานไปพักผ่อนประจำปี

“ฮักมาโดนแล้ว”

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2015 ซิสเตอร์เทเรซีนา น้ำสมบูรณ์ พร้อมด้วยซิสเตอร์อีก 3 ท่าน ได้ไปร่วมพิธีแต่งงาน ของพนักงาน ที่วัดพระมารดานิจานุเคราะห์ ที่บ้านโพนสูงน้อย ซึ่งมีคู่สมรสที่รับศีลสมรส 7 คู่

ฉลองวัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านโพนสูง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2015 ฉลองวัดพระวิสุทธิวงศ์  บ้านโพนสูง โดยพระสังฆราชลือชัย  ธาตุวิสัย เป็นประธานในพิธี บรรยากาศเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่น เริ่มด้วยขบวนกลอนยาวของกลุ่มผู้สูงวัย และการแสดงต่างๆ จากนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิ์วงศ์

"สังสรรค์...สานฝันพ่อบอสโก"

small 20150203 60th THIDA60 ปี ธิดานุเคราะห์... “สังสรรค์...สานฝันพ่อบอสโก”
เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น. ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะผู้บริหาร ครู ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่

สื่อสาร ธมอ.

วารสารเครือ ธมอ.