ตรีวารและฉลองคุณพ่อบอสโก

26-29 มกราคม 2559 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์จัดเตรียมจิตใจและฉลองคุณพ่อบอสโก บิดาและอาจารย์ของเยาวชน ในหัวข้อ “เปลี่ยนโลกให้เป็นบ้าน ด้วยหัวใจพ่อบอสโก”

ชุมนุม STAR 2016

เมื่อวันที่ 16-18 มกราคม 2016 ฝ่ายอภิบาลฯ ได้จัดให้มีการชุมนุมเยาวชนผู้นำ ประจำปี ของผู้แทนคณะฃิสเตอร์ ครู และนักเรียน ที่เป็นผู้นำในแต่ละสถาบัน

ชุมนุมครูคาทอลิก

ครูคาทอลิกโรงเรียนนารีวุฒิ ร่วมงานชุมนุมครูคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี เนื่องในวันครู ณโรงเรียนดรุณาราชบุรี

รับศีลล้างบาป

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2016 หมู่คณะเอาซีลีอุมศาลาแดง ร่วมยินดีกับ มารีอา สมพร พงศ์ประทีปชัย พนักงานของหอพัก ที่ได้รับศีลล้างบาปและศีลมหาสนิทครั้งแรก

เยี่ยมเยียนครอบครัวจอมทอง

เมื่อวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2015 ซิสเตอร์พรรณีและซิสเตอร์อาเดไลเด พร้อมกับเด็กธิดารักษ์จอมทองไปเยี่ยมครอบครัวที่หมู่บ้านสบหาด หมู่บ้านราชาและหมู่บ้านหยองแหละ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

Back to Visutthivong

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2015 ศิษย์เก่าโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้ร่วมกันจัดงาน “Back to Visutthivong” สานสัมพันธ์ศิษย์เก่าวิสุทธิวงศ์ ทุกรุ่น

สื่อสาร ธมอ.

วารสารเครือ ธมอ.