นว ชนะเลิศงานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ 65

โรงเรียนนารีวุฒิขอแสดงความยินดีกับ รางวัลชนะเลิศ อับดับที่1 การแข่งขันปฏิมากรรมนูนต่ำ ระดับชั้น ป.1-ป.3 งานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่ประถมศึกษาราชบุรีเขต 2

น้องพอฟ้ารับศีลล้างบาป

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 วัดน้อยแม่พระนิรมล รามคำแหง 22 หัวหมาก (หอพักหญิงนิรมล) หมู่คณะซิสเตอร์และสัตบุรุษวัดน้อยแม่พระนิรมลได้แสดงความยินดีกับน้องพอฟ้า (นักบุญมารีอา ภรชดา ฉัตรกิตติโชค) ที่ได้รับศีลล้างบาป

กีฬาสีนารีวุฒิ

วันที่ 26-27 ตุลาคม 2558 โรงเรียนนารีวุฒิจัดกิจกรรมกีฬาสี วันที่ 26 เป็นการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ วันที่ 27 เป็นพิธีเปิดและปิดสำหรับปีนี้เป็นโอกาสพิเศษ ฉลอง 200 ปีคุณพ่อบอสโก

สื่อสาร ธมอ.

วารสารเครือ ธมอ.