ต้อนรับพระธาตุคุณพ่อบอสโก

หนังสือนิมิตสวรรค์

1

หนังสือนิมิตสวรรค์ เล่ม 1 ที่ท่านกำลังอ่านอยู่นี้ คณะซิสเตอร์  ซาเลเซียนได้แปลจากต้นฉบับภาษาอิตาเลียน โดยคัดเอาเฉพาะความฝันบางเรื่องของคุณพ่อบอสโก ด้วยใจรักวิญญาณ เป็นต้นวิญญาณของเยาวชนอย่างแท้จริง หวังว่าการอ่าน คิด ตริตรอง เนื้อหาสาระของแต่ละเรื่อง จะช่วยปลุกเร้าความเชื่อ ความหวัง ความรักให้มั่นคงยิ่งขึ้น เพื่อครองตนเป็นคริสตชนที่เพียบพร้อมตลอดไป

db_lakorn
db_spot_info
db_mv1
db_music

db_nimit1

db_nimit2