ต้อนรับพระธาตุคุณพ่อบอสโก

ประวัติคุณพ่อบอสโก

DonBosco6-(19) ประวัตินักบุญยวง บอสโก
 ผู้สถาปนาคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์
(ซิสเตอร์ซาเลเซียน) 

DonBosco6-(19)คุณพ่อบอสโก มีชื่อเต็ม ๆ ว่า ยอห์น  บอสโก เกิดเมื่อวันที่ 16 เดือนสิงหาคม ค.ศ. 1815 (พ.ศ. 2358) ที่หมู่บ้านเล็ก ๆ ในแถบภาคเหนือ ของประเทศอิตาลี ที่ชื่อหมู่บ้านเบ๊กกี บิดามารดาของท่านชื่อ นายฟรังซิส และนางมาร์เกรีตา บอสโก ท่านทั้งสองเป็นชาวนาที่ยากจน หาเช้ากินค่ำ แต่เป็นคนซื่อตรง รักการงาน ขยันหมั่นเพียร มีความอดทนเป็นนิสัยและเอาใจใส่อย่างพิถีพิถันในการอบรม สั่งสอนบุตรซึ่งมีอยู่ด้วยกันสามคน คือ อันโตนิโอ, ยอแซฟ และยอห์น บอสโก

db_lakorn
db_spot_info
db_mv1
db_music

db_nimit1

db_nimit2