ต้อนรับพระธาตุคุณพ่อบอสโก

ประวัติคุณพ่อบอสโก

db_6       ไม่เพียงแต่ผู้ใหญ่ฝ่ายบ้านเมืองที่รบกวนขัดขวางบั่นทอนกิจการของคุณพ่อบอสโกที่น่าสงสารของเราเท่านั้น เพราะแม้แต่บรรดาเพื่อนพระสงฆ์ของท่านเองก็ยังซ้ำเติมอีก

       ยิ่งไปกว่านั้น พวกนี้ยังคิดว่าคุณพ่อบอสโกเสียสติไปแล้วและทุกอย่างที่ท่านทำสำหรับเด็กๆ ก็เป็นแต่เรื่องบ้าๆ เท่านั้นทั้งนั้นก็ดี มีบางคนไปหาคุณพ่อบอสโก และพูดด้วยความหวังดีว่า...

db_5คือจุดเริ่มแห่งกิจการมหัศจรรย์ของท่าน

เช้าวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 1841 คุณพ่อยอห์นบอสโกกำลังแต่งตัวเตรียมทำมิสซาอยู่ในห้องศักดิ์สิทธิ์ของวัดนักบุญ ฟรังซิสอาสซีซี ซึ่งท่านเป็นปลัดวัดประจำอยู่ด้วย

ในปี 1855  นั้นเอง  คุณพ่อบอสโกได้ไปเทศน์เข้าเงียบที่โรงเรียนดัดสันดานแห่งเยเนราลา ในกรุงตุริน  และในเช้าแห่งวันที่เด็กๆ รับศีลมหาสนิทพร้อมกันหมดทุกคนนั้น  คุณพ่อบอสโกได้ขออนุญาตจาก  ฯพณฯ รัฐมนตรี  รัตตัสซี  เพื่อนำเด็กเหล่านี้ซึ่งมีจำนวนประมาณ  350  คน  ออกไปเที่ยวที่ตำบลสตูปีนียี  อันอยู่ห่างจากกรุงตุรินประมาณ 6 กิโลเมตร

ซาเลเซียน  คือ บุคคลที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรใหญ่ ระดับนานาชาติที่ประกอบไปด้วยสมาชิกที่เป็นพระสงฆ์คาทอลิก และที่เป็นภราดา ซึ่งมีศักยภาพเท่าเทียมกัน ร่วมกันทำงาน และอุทิศตนให้การอบรมแก่เยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนที่ยากจน และด้อยโอกาส

db_lakorn
db_spot_info
db_mv1
db_music

db_nimit1

db_nimit2