ต้อนรับพระธาตุคุณพ่อบอสโก

ซาเลเซียน  คือ บุคคลที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรใหญ่ ระดับนานาชาติที่ประกอบไปด้วยสมาชิกที่เป็นพระสงฆ์คาทอลิก และที่เป็นภราดา ซึ่งมีศักยภาพเท่าเทียมกัน ร่วมกันทำงาน และอุทิศตนให้การอบรมแก่เยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนที่ยากจน และด้อยโอกาส

ชื่อ “ซาเลเซียนของคุณพ่อบอสโก” มาจากไหน

มาจากการที่นักบุญยอห์น บอสโก ผู้เป็นพระสงฆ์คาทอลิก ชาวอิตาเลียน ใช้เรียกผู้ติดตามจิตตารมณ์ในการทำงานเพื่อเยาวชนของท่านว่า  “ซาเลเซียน”  ชื่อนี้มีที่มาจากนักบุญฟรังซิส  เดอ  ซาลล์  นักบุญผู้มีชื่อเสียงด้านความอ่อนโยนและความรักใจดี  ซึ่งเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตและการอบรมเด็ก ๆ ของคุณพ่อบอสโก  และด้วยเหตุนี้เอง  คุณพ่อบอสโกได้เลือกท่านนักบุญ ฟรังซิส  เดอ  ซาลล์  ให้เป็นผู้อุปถัมภ์ของคณะซาเลเซียน

จุดมุ่งหมายของซาเลเซียนคืออะไร

ซาเลเซียนทุกท่านมีจุดมุ่งหมายในการทำงานคือ การเป็นเครื่องหมายและผู้นำความรักของพระเจ้าสู่บรรดาเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนที่ยากจน อาศัยจิตตารมณ์ที่มีพื้นฐานอยู่บนหลัก 3 ประการคือ เหตุผล ศาสนา และความรักใจดี

ทำไมจึงบอกว่า ซาเลเซียนทำงานเพื่อเยาวชน

เพราะกิจการของซาเลเซียนมีมากมายหลายด้าน  เพื่อตอบสนองความหลากหลายของสถานการณ์ต่างๆ ของเยาวชนทั่วทุกมุมโลก อาทิ โรงเรียนสามัญศึกษา โรงเรียนอาชีวะศึกษา มหาวิทยาลัย ศูนย์เยาวชน โบสถ์ ศูนย์ผลิตสื่อมวลชน โรงพิมพ์ สำนักพิมพ์ โรงเรียนสอนละคร โรงเรียนศิลปะ ชมรมดนตรี วงโยธวาทิต ชมรมละคร ชมรมกีฬา บ้านพัฒนาผู้พิการ ศูนย์ให้คำปรึกษา ศูนย์ผู้ลี้ภัย ศูนย์แนะแนว ศูนย์อาสาสมัคร และกิจการอื่นๆ ที่ทำงานเพื่อเยาวชน

db_lakorn
db_spot_info
db_mv1
db_music

db_nimit1

db_nimit2