ต้อนรับพระธาตุคุณพ่อบอสโก

เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราที่จะถวายความเคารพ และสวดภาวนาต่อบรรดานักบุญ เพราะพวกท่านเป็นดังต้นแบบแห่งความศักดิ์สิทธิ์ ที่เราทุกคนควรพยายามเลียนแบบ

Untitledd1_r2_c3

บรรดานักบุญถือกำเนิดมาในบาปกำเนิดเช่นเดียวกับเราแต่ละคนที่เกิดมาพร้อมกับมีบาปกำเนิดติดตัวมา บรรดานักบุญได้รับประสบการณ์ต่างๆ เหมือนกับพวกเรา อาทิ ความอ่อนแอ การถูกประจญล่อลวง แต่ทว่าพวกเขาได้ชื่อว่าเป็นนักบุญ ก็เพราะพวกเขาสามารถเอาชนะความอ่อนแอเหล่านั้นได้ โดยอาศัยพระหรรษทานของพระเจ้า ที่ทรงมอบให้กับเราทุกๆ คนเหมือนกัน ชีวิตของบรรดานักบุญแต่ละคนยังเป็นแบบอย่างให้เราทุกคนได้เดินตาม ได้เลียนแบบ เพื่อว่าสักวันหนึ่ง เราจะได้เข้าอยู่ในหมู่นักบุญ อยู่ในพระอาณาจักรสวรรค์ของพระองค์ แต่เหนือสิ่งอื่นใด การถวายความเคารพต่อนักบุญนั้น นำมาซึ่งความหวังและพลังที่ผลักดันเราแต่ละคน ให้สวดภาวนาวอนขอพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้า

ที่มา : นิตยสารดอนบอสโก (กย.53)

Add comment


Security code
Refresh

db_lakorn
db_spot_info
db_mv1
db_music

db_nimit1

db_nimit2