ต้อนรับพระธาตุคุณพ่อบอสโก

ก่อนอื่นหมด เหตุการณ์นี้ไม่เหมือนกับการจาริกแสวงบุญที่เราเคยได้ยินมาว่า ผู้คนจำนวนล้นหลามแห่แหนกันไปยังสักการสถาน หรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ เพื่อถวายความเคารพสักการะต่อแม่พระ ต่อนักบุญองค์นั้น องค์นี้ เพราะว่านี่เป็นการนำพระธาตุของคุณพ่อบอสโกไปพบปะกับผู้คนในทวีปต่างๆ ทั่วทุกมุมโลก

Untitledd1_r2_c1

พระธาตุของคุณพ่อบอสโกที่ว่านี้จะเดินทางจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่ง จากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง เพื่อให้สมาชิกซาเลเซียน สมาชิกในครอบครัวซาเลเซียน และบรรดาผู้เลื่อมใสศรัทธาในบุรุษที่ชื่อ “ยอห์น บอสโก” ได้ถวายความเคารพแด่ท่าน ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ ผู้ชายหรือผู้หญิง ทุกคนจะมีโอกาสดีที่จะได้สวดภาวนาต่อหน้าพระธาตุของคุณพ่อบอสโก และวอนขอพระคุณจากพระเจ้าโดยผ่านทางคำเสนอวิงวอนของคุณพ่อ

พระธาตุของคุณพ่อบอสโกจะได้รับการแห่แหนไปยังเมือง และหมู่บ้านต่างๆ ณ ที่ซึ่งพระวรสารได้รับการประกาศไปทั่วในระหว่างบรรดาเยาวชนและคนยากจนในสังคมทุกวันนี้ การแห่พระธาตุของคุณพ่อบอสโกในครั้งนี้จะเป็นโอกาสพิเศษสำหรับเราแต่ละคน ที่จะได้ศึกษาชีวิตและพันธกิจของคุณพ่อบอสโก และการได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของคุณพ่อบอสโกนี้ จะนำเราแต่ละคนให้รู้จักเลียนแบบความรัก และเพิ่มพูนความเชื่อในองค์พระเจ้า รวมทั้งดึงดูดเราให้รู้จักรักเพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาเยาวชนและคนยากจน

พระธาตุของคุณพ่อบอสโกนี้เปรียบได้ดั่งเช่นเสียงเรียกบรรดาลูกๆ ในครอบครัวซาเลเซียน ให้หันมาร่วมกันเสริมสร้างหมู่คณะแห่งความเชื่อ ที่ได้รับการเรียกจากองค์พระคริสตเจ้า ให้ก้าวหน้าไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ และเป็นดังครอบครัวที่ปรารถนาที่จะติดตามพระคริสตเจ้าในหนทางแห่งพระวรสาร โดยมีคุณพ่อบอสโกเป็นตัวอย่างทรงชีวิต

การนำพระธาตุของคุณพ่อบอสโกเดินทางจาริกไปในที่ต่างๆ นี้  คุณพ่อปัสกวัล ชาเวซ วิลลานูเอวา อัคราธิการของคณะซาเลเซียน ได้ดำเนินการขออนุญาตจากสันตะสำนัก และได้รับความเห็นชอบจากพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ที่จะมีการโปรดพระคุณการุญครบบริบูรณ์ สำหรับทุกคนที่เดินทางมาถวายความเคารพ และสวดภาวนาต่อหน้าพระธาตุของคุณพ่อบอสโก ที่เดินทางจาริกไปในสถานที่ต่างๆ รอบโลก

ที่มา : นิตยสารดอนบอสโก (กย.53)

Add comment


Security code
Refresh

db_lakorn
db_spot_info
db_mv1
db_music

db_nimit1

db_nimit2