ต้อนรับพระธาตุคุณพ่อบอสโก

โอกาสที่เราต้อนรับพระธาตุของนักบุญยอห์น บอสโก ที่จะในประเทศของเรา ระหว่างวันที่ 18-30 พฤศจิกายน 2010 มีบางคนสนใจเรื่องพระธาตุ (Relics) ในศาสนาคริสต์ จึงนำข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจดังนี้ การเฉลิมฉลองพระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้า เรามีพิธีกรรม และศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ นอกจากนี้มีสิ่งคล้ายศีล (Sacramental) และความศรัทธาที่ประชาชนนิยม เช่น การให้ความนับถือพระธาตุ การไปเยี่ยมสักการสถาน การจาริกแสวงบุญ การแห่ การเดินรูปสิบสี่ภาค สายประคำ เหรียญรูปพระ ฯลฯ (เทียบ คำสอนพระศาสนจักรฯ 1674)

Untitledd1_r1_c1

พระธาตุ เป็นวัตถุซึ่งเกี่ยวข้องกับบรรดานักบุญผู้ศักดิ์สิทธิ์ แบ่งเป็น 3 ระดับคือ

ชั้นที่ 1 หมายถึง ร่างกาย หรือส่วนของร่างกาย เช่น แขนของนักบุญยอห์นบอสโก

ชั้นที่ 2 หมายถึงชิ้นส่วนของเสื้อผ้า หรือภาชนะสิ่งของบางอย่าง ที่นักบุญเคยใช้

ชั้นที่ 3 หมายถึงสิ่งที่ถูกนำไปสัมผัสกับพระธาตุชั้นที่ 1

พระศาสนจักรสมัยศตวรรษแรก มีความเคารพต่อสิ่งเหล่านี้มาก หรือน้อยแตกต่างกันโดยขึ้นกับสมัยและวัฒนธรรม บางแห่งมีการเสริมแต่ง เป็นเรื่องเล่าสืบทอดต่อกันมาเป็นธรรมดา พระศาสนจักรคาทอลิกจึงรอบคอบ ใช้เวลาวินิจฉัยนานพอสมควร กว่าจะให้การรับรองความดีงาม หรือความจริงแท้ หรือประกาศแต่งตั้งใครเป็นบุญราศี (Beatification) หรือ เป็นนักบุญ (Canonization) สำหรับเรื่อง พระธาตุก็เช่นกัน พระศาสนจักรใช้เวลาพิจารณา หากพระธาตุมีลักษณะใหญ่ จะต้องได้รับการอนุญาตจากพระสังฆราช ในกรณีที่เก็บรักษาไว้ในบ้านส่วนตัว

ข้อแนะนำด้านอภิบาลสัตบุรุษ

1. ต้องมั่นใจว่าเป็นพระธาตุแท้ๆ จึงให้สัตบุรุษเคารพ

2. ไม่ควรทำให้พระธาตุแยกเป็นชิ้นเล็กๆ เพราะเราเคารพร่างกายฉันใด การทำให้พระธาตุเล็กลงเกินไป จึงไม่สมควร

3. สอนสัตบุรุษอย่าให้หลงไปด้านสะสมพระธาตุ

4. ปกป้องการหลอก การค้าขายพระธาตุ หรือการถือเป็นเครื่องรางเป็นของขลัง

การแสดงความเคารพพระธาตุนักบุญ มีหลายแบบ เช่น การจูบ การประดับไฟและดอกไม้ การแบกพระธาตุในขบวนแห่ การนำพระธาตุให้คนป่วย คนกำลังสิ้นใจ เพื่อบรรเทาใจเขา หรือภาวนาเพื่อให้ช่วยรักษา การปฏิบัติต่างๆ ต้องให้เกียรติ และมีแรงจูงใจเพราะความเชื่อ

นอกจากพิธีกรรมแล้ว ชีวิตคริสตชนเหล่อเลี้ยงด้วยรูปแบบหลายหลากของกิจศรัทธาที่ประชาชนนิยม ซึ่งหยั่งรางลึกในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน พระศาสนจักรส่งเสริมแต่เฉพาะสิ่งที่ช่วยให้ชีวิตคริสตชนมีความครบครันยิ่ง ขึ้น โดยมีหลักในพระวาจาของพระเจ้า

Untitledd1_r1_c2

Untitledd1_r1_c3

Add comment


Security code
Refresh

db_lakorn
db_spot_info
db_mv1
db_music

db_nimit1

db_nimit2