เพชรยอดมงกุฎ

20121117 diamond prize hadyaiเพชรยอดมงกุฎ
เด็กหญิงรุจาภา  อำนวยสมบัติระดับชั้น ป.4  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง

เข้ารอบในการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยเมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน  2555 ได้รับถ้วยรางวัล เหรียญทองคำแท้ เกียรติบัตรและเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท สถานศึกษาได้รับโล่รางวัลครูผู้ควบคุมได้รับเหรียญและเกียรติบัตร ผู้ปกครองได้รับเกียรติบัตร

สื่อสาร ธมอ.

วารสารเครือ ธมอ.