รับชมการถ่ายทอดสด Live Streaming
งานเลี้ยงสังสรรค์ “สานฝันพ่อบอสโก” ธิดานุเคราะห์
วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖:๐๐ - ๒๓:๐๐ น.
ณ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่

URL : www.thida.ac.th , www.youtube.com/thidanukhro , www.fma.or.th

เพชรยอดมงกุฎ

20121117 diamond prize hadyaiเพชรยอดมงกุฎ
เด็กหญิงรุจาภา  อำนวยสมบัติระดับชั้น ป.4  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง

เข้ารอบในการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยเมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน  2555 ได้รับถ้วยรางวัล เหรียญทองคำแท้ เกียรติบัตรและเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท สถานศึกษาได้รับโล่รางวัลครูผู้ควบคุมได้รับเหรียญและเกียรติบัตร ผู้ปกครองได้รับเกียรติบัตร

วารสารเครือ ธมอ.