ข่าวประชาสัมพันธ์

             หอพักหญิงนิรมลมีเว็บไซต์ของตนเองแล้ว ให้ศิษย์เก่าใช้เป็นช่องทางเพื่อติดต่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร และให้กำลังใจแก่กันและกัน