โรงเรียนเซนต์แมรี่ ต้อนรับพระธาตุคุณพ่อบอสโก มาเยี่ยมอย่างเป็นทางการ ในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2553