ต้อนรับการมาเยี่ยมของพระธาตุ ร.ร.มารีย์อุปถัมภ์ สามพราน นครปฐม วันที่ 29 พฤศจิกายน 2553