พิธีต้อนรับพระธาตุคุณพ่อบอสโก วันที่ 28 พฤศจิกายน 2553 เวลา 21.00 น.