โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ต้อนรับพระธาตุคุณพ่อบอสโก มาเยี่ยมโรงเรียนอย่างเป็นทางการในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.30 - 12.00 น.