วันที่ 28 พฤศจิกายน ค.ศ.1816 นักบุญยอห์น บอสโกได้เล่าถึงการเห็นนิมิตต่อไปนี้

ความคิดของพ่อล่องลอยไปยังวัดซึ่งพวกเด็ก ๆ กำลังทยอยเข้าไปเพื่อเตรียมตัวฟังมิสซา พ่อแลเห็นคนงานหลายสิบคนแต่งตัวสีแดงมีเขาด้วย นี่ก็คือผู้ที่นิยมเรียกกันว่าปีศาจ ปีศาจเหล่านี้แทรกเข้าไปในหมู่เด็ก ๆ มันแสดงท่าทางระมัดระวังและเอาอกเอาใจทุกคน ปีศาจบางตนหาลูกข่างมาให้คนโน้นคนนี้ดูเล่น...

บ้างหาหนังสือหรือผลไม้มาวางข้างหน้าเด็ก ๆ ส่วนปีศาจอีกหลายตนคอยหากับข้าวอร่อย ๆ มาวางต่อหน้าหรือนำความคิดถึงไปยังบรรดาพี่น้องและการละเล่นต่าง ๆ เดี๋ยวเชิญคนนี้ทำท่าเล่นออร์แกนหรือตีจังหวะ เดี๋ยวเชิญคนนั้นร้องเพลง สรุปก็คือปีศาจแต่ละตนต่างก็ชักชวนเด็ก ๆ ให้คิดและทำสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับบทภาวนาเลย นอกนั้นยังมีปีศาจอีกจำพวกหนึ่งนั่งอยู่บนบ่าของเด็กบางคนและคอยตั้งใจเล้าโลมเด็กเหล่านั้น พอถึงเวลาที่พระสงฆ์จะถวายเครื่องบูชาพวกเด็ก ๆ ก็คุกเข่าลง ปีศาจส่วนใหญ่ก็หนีไป เหลือแต่ตัวที่นั่งอยู่บนบ่าเด็ก ปีศาจเหล่านี้พร้อมกับเด็กที่อยู่ใต้อำนาจของมันก็หันหน้าไปทางประตู ไม่ได้ไหว้นมัสการด้วย

เมื่อพระสงฆ์เสกศีลเสร็จแล้วพวกปีศาจที่หายไปก็กลับมาใหม่ คอยล่อลวงเด็กต่อไปอีก ถ้าเธออยากทราบความหมายของความฝันนี้พ่อจะอธิบายให้ฟัง

ความฝันนี้หมายถึงการไม่ตั้งใจสวดภาวนานั่นเอง เนื่องด้วยปีศาจไม่หยุดหย่อนที่จะล่อลวงเพื่อให้เราสวดภาวนาโดยเปล่าประโยชน์ ส่วนปีศาจที่อยู่บนบ่าของเด็กและไม่หลบหนีไปนั้นหมายความว่า เด็กที่มันปกครองเป็นผู้ที่อยู่ในบาปหนัก คนเหล่านี้ปีศาจไม่จำเป็นที่จะต้องหาวิธีที่จะทำให้คำภาวนาของเขาไร้ผล เนื่องด้วยเขาอยู่ในอำนาจของมันหมดแล้ว ฉะนั้นดังที่ปรากฏในความฝันนี้ปีศาจที่อยู่บนบ่าของเด็กจึงคอยเล้าโลมเด็กอย่างเดียวนับว่าเด็กชนิดนี้ไม่มีใจที่จะสวดภาวนาเลย

 

(จากประวัตินักบุญยอห์น บอสโก เล่ม 6 หน้า 1060)