นักบุญยอห์น บอสโก เกิดที่เมืองเล็กๆ แห่งหนึ่งในประเทศอิตาลี ในวันที่ 16 สิงหาคม 1815 นับตั้งแต่ยังเล็กแล้ว ที่หนูยอห์น บอสโก ฉายแววแห่งจิตใจที่เปี่ยมด้วยความรักใจดีมีเมตตา

Untitledd1_r2_c4

ปรารถนาที่จะช่วยเหลือบรรดาเยาวชนและคนยากจน ในปี 1835 หนุ่มน้อยยอห์น บอสโก ได้สมัครเข้าบ้านเณร ที่ซึ่งเขาได้ร่ำเรียนวิชา และฝึกฝนความสามารถในด้านต่างๆ มากมาย อาทิ ช่างตัดผ้า ช่างตีเหล็ก ช่างซ่อมรองเท้า ช่างไม้ นักสีไวโอลิน นักกายกรรม และนักมายากล สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับงานของท่านในอนาคต

ในปี 1841 ยอห์น บอสโกได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ จากนั้นได้ออกทำงานอภิบาลในกรุงตุริน ยอห์น บอสโกได้ติดตามคุณพ่อกาฟัสโซไปเยี่ยมผู้ต้องขังในคุก ณ ที่นี้ คุณพ่อยอห์น บอสโกได้สัมผัสกับเยาวชนที่ถูกทอดทิ้ง ตกอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี และไม่มีอนาคตที่แน่นอน ความโชคร้ายและความทุกข์ของบรรดาเยาวชนเป็นพลังผลักดันคุณพ่อบอสโกให้ตัดสินใจอุทิศชีวิตทั้งสิ้นของท่านเพื่อเยาวชน  คุณพ่อบอสโกได้เริ่มงานของท่านด้วยกลุ่มเยาวชน หอพัก โรงเรียนประจำ และศูนย์เยาวชน ที่ซึ่งท่านสามารถสอนพวกเขาให้มีความรู้ มีงานทำ มีอนาคตที่ดีได้

ในปี 1859 คุณพ่อบอสโกได้รวบรวมบรรดาเยาวชนจำนวนหนึ่ง และเสนอความคิดของการตั้งคณะนักบวชให้พวกเขา คุณพ่อได้ก่อตั้งคณะนักบวชซาเลเซียน โดยมีพันธกิจสำคัญคือ เป็นเพื่อนกับเยาวชนที่ยากจน เยาวชนที่ถูกทอดทิ้ง เยาวชนที่ตกอยู่ในความเสี่ยง และดังนี้ คุณพ่อจึงเป็นเพื่อนของพระเยซูเจ้าด้วย สมาชิกซาเลเซียนได้ยึดจิตตารมณ์ของนักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์ ที่เปี่ยมด้วยความรักอ่อนหวาน และระบบการอบรมของซาเลเซียนนั้นยึดหลักของเหตุผล ศาสนา และความรักใจดี โดยหลักพื้นฐานของการอบรมนั้นคือ ความรักจริงใจต่อบรรดาเยาวชน และความเข้าใจต่อปัญหาของพวกเขา

Untitledd1_r2_c5

ในปี 1875 คุณพ่อบอสโกได้ส่งคณะธรรมทูตชุดแรกไปทำงานในประเทศอาร์เจนตินา นับแต่นั้นมา งานของคุณพ่อบอสโกก็ได้แผ่ขยายออกไปในดินแดนธรรมทูต และในปัจจุบันคณะซาเลเซียนมีสมาชิกจำนวน 15,952 คน ทำงานอยู่ใน 130 ประเทศ และกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกซาเลเซียนทำงานอยู่ในดินแดนธรรมทูต

คุณพ่อบอสโกสิ้นใจในวันที่ 31 มกราคม 1888

“ให้เราถวายความเคารพต่อนักบุญที่เรามีศรัทธา ด้วยการสวดภาวนาวอนขอพระพรต่างๆ จากพระเจ้า ผ่านทางคำเสนอวิงวอนของท่านเหล่านั้น โดยมั่นใจว่าบรรดานักบุญพร้อมเสมอที่ช่วยเรา” (ดอน บอสโก)

ที่มา : นิตยสารดอนบอสโก (กย.53)