ต้อนรับพระธาตุคุณพ่อบอสโก

เกี่ยวกับคุณพ่อบอสโก

โรงเรียนเซนต์แมรี่ ต้อนรับพระธาตุคุณพ่อบอสโก มาเยี่ยมอย่างเป็นทางการ ในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2553

พิธีต้อนรับพระธาตุคุณพ่อบอสโก วันที่ 28 พฤศจิกายน 2553 เวลา 21.00 น.

ต้อนรับการมาเยี่ยมของพระธาตุ ร.ร.มารีย์อุปถัมภ์ สามพราน นครปฐม วันที่ 29 พฤศจิกายน 2553

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ต้อนรับพระธาตุคุณพ่อบอสโก มาเยี่ยมโรงเรียนอย่างเป็นทางการในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.30 - 12.00 น.

โรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง ต้อนรับการมาเยี่ยมของพระธาตุนักบุญยอห์น บอสโก ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 เวลา 12.30 - 15.30 น.

db_lakorn
db_spot_info
db_mv1
db_music

db_nimit1

db_nimit2