ต้อนรับพระธาตุคุณพ่อบอสโก

ประวัติคุณพ่อบอสโก

db_14     ในปี ค.ศ. 1863 คุณพ่อบอสโกอยากลงมือสร้างพระวิหารแม่พระองค์อุปถัมภ์สักที ก็ต้องเจอเข้ากับอุปสรรคใหญ่ ซึ่งมาจากเทศบาลนั่นเอง

เรื่องมันมีอยู่ว่าคุณพ่อบอสโกได้นำแปลน พระวิหารนั้นไปให้หัวหน้าสถาปนิกของเทศบาลตรวจ แต่เขาไม่ยอมรับรองชื่อที่คุณพ่อตั้งให้พระวิหารนั้น เขาอ้างว่า...

db_13_1วันหนึ่ง พวกเด็กๆ ได้นำเด็กที่กำลังร้องไห้โฮใหญ่คนหนึ่งเข้ามาหาคุณพ่อบอสโก เด็กคนนี้ได้ตั้งใจจะทำการแก้บาปมูลให้ดีที่สุด จึงพยายามพิจารณาบาปอย่างละเอียดถี่ถ้วน และเพื่อกันลืม จึงได้จดบาปทุกข้อลงในสมุดเล็กๆ เล่มหนึ่งจนเต็มทีเดียว โดยแน่ใจว่าคราวนี้คงไม่มีอะไรลืมหลงอีกเลย แต่อนิจจา...........ไม่รู้ว่า มันเป็นอย่างไร เขาได้ทำสมุดเล่มนั้นหาย....ตายโหง   จะทำอย่างไรดีล่ะเขาเที่ยวค้นตามกระเป๋า ตามเสื้อ หาจนทุกซอกทุกมุมก็ไม่พบ ในที่สุดเมื่อเห็นว่าหมดหวังจริงๆ แล้ว ทั้งตัวก็ไม่อยากบอกให้ใครรู้ด้วย ไม่รู้จะทำอย่างไรดี จึงปล่อยโฮออกมา เพื่อนๆ ไม่เข้าใจสาเหตุ จึงพามาหาคุณพ่อบอสโกดังกล่าวแล้วคุณพ่อบอสโกเรียกเด็กคนนั้นให้เข้ามาใกล้ๆ แล้วถามด้วยสำเนียงอันอ่อนหวานว่า

db_12_1ในฤดูใบไม้ร่วงปีนั้นเอง ผู้มีเกียรติและทรงบรรดาศักดิ์ที่สุดหลายท่านของประเทศออสเตรียได้มาเชิญคุณพ่อบอสโกให้ไปเยี่ยมเจ้าชายเฮนรี่ ราชบุตรของยุคแห่งแบร์รี ซึ่งกำลังจะตาย หนังสือพิมพ์ทุกฉบับต่างพาดหัวข่าวว่าเจ้าชายเฮนรี่กำลังเข้าตรีทูต และท่านต้องการพบคุณพ่อบอสโก โดยมั่นใจว่าคุณพ่อบอสโกจะทำให้ท่านหายได้

     นอกจากจะเป็นที่รู้จักในฐานะเป็นดินแดนแห่งผ้าตราสังข์ที่เชื่อกันว่าเป็นผ้าพันพระศพของพระเยซูเจ้าแล้ว ยังเป็นถิ่นกำเนิดของนักบุญผู้ศักดิ์สิทธิ์หลายองค์ แต่ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกคือ “นักบุญยอห์น บอสโก” หรือ “คุณพ่อบอสโก” (Don Bosco) ผู้ตั้งคณะซาเลเซียน ซึ่งฉลองครบรอบ 150 ปีแห่งการก่อตั้งในปีนี้ จะพบเห็นป้ายผ้าที่มีรูปคุณพ่อบอสโกกับบรรดาเด็กๆ

db_lakorn
db_spot_info
db_mv1
db_music

db_nimit1

db_nimit2