ต้อนรับพระธาตุคุณพ่อบอสโก

พระธาตุคุณพ่อบอสโก

พระธาตุเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับการถวายความเคารพสักการะจากบรรดา คริสตชน พระธาตุอาจจะเป็นส่วนหนึ่งจากกระดูกของนักบุญ หรือจะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับการสัมผัสจากผู้ศักดิ์สิทธิ์ในขณะที่เขาหรือเธอยังมีชีวิตอยู่

ก่อนอื่นหมด เหตุการณ์นี้ไม่เหมือนกับการจาริกแสวงบุญที่เราเคยได้ยินมาว่า ผู้คนจำนวนล้นหลามแห่แหนกันไปยังสักการสถาน หรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ เพื่อถวายความเคารพสักการะต่อแม่พระ ต่อนักบุญองค์นั้น องค์นี้ เพราะว่านี่เป็นการนำพระธาตุของคุณพ่อบอสโกไปพบปะกับผู้คนในทวีปต่างๆ ทั่วทุกมุมโลก

โอกาสที่เราต้อนรับพระธาตุของนักบุญยอห์น บอสโก ที่จะในประเทศของเรา ระหว่างวันที่ 18-30 พฤศจิกายน 2010 มีบางคนสนใจเรื่องพระธาตุ (Relics) ในศาสนาคริสต์ จึงนำข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจดังนี้ การเฉลิมฉลองพระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้า เรามีพิธีกรรม และศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ นอกจากนี้มีสิ่งคล้ายศีล (Sacramental) และความศรัทธาที่ประชาชนนิยม เช่น การให้ความนับถือพระธาตุ การไปเยี่ยมสักการสถาน การจาริกแสวงบุญ การแห่ การเดินรูปสิบสี่ภาค สายประคำ เหรียญรูปพระ ฯลฯ (เทียบ คำสอนพระศาสนจักรฯ 1674)

db_lakorn
db_spot_info
db_mv1
db_music

db_nimit1

db_nimit2