ต้อนรับพระธาตุคุณพ่อบอสโก

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2010

11.00     พิธีต้อนรับพระธาตุนักบุญยอห์น บอสโก วัดนักบุญยอห์น บอสโก กรุงเทพฯ
18.00     พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณต้อนรับพระธาตุฯ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2010

08.15      โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
13.00      โรงเรียนพระแม่มารี สาทร
18.00      พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ วัดนักบุญยอห์น บอสโก กรุงเทพฯ

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2010

09.00      รองอาสนวิหารนักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2010

17.00      บ้านนาซาเรท บ้านโป่ง
19.00      พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2010

08.00      โรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก บ้านโป่ง
10.30      ขบวนแห่รอบอำเภอบ้านโป่ง
12.30      โรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง
14.30      โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
19.00      พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2010

09.30      โรงเรียนนารีวิทยา ราชบุรี
13.30      โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2010

09.30      โรงเรียนพระแม่มารี ประจวบคีรีขันธ์
12.00      โรงเรียนอรุณวิทยา
19.00      วัดแม่พระฟาติมา บ้านแสงอรุณ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2010

08.30      โรงเรียนนิรมล ชุมพร
12.00      อาสนวิหารนักบุญราฟาแอล สุราษฎร์ธานี , โรงเรียนเทพมิตรศึกษา

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2010

10.00      โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่
13.30      โรงเรียนแสงทองวิทยา หาดใหญ่
19.00      พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2010

12.30      สำนักงานเจ้าคณะซาเลเซียน กรุงเทพฯ
19.00      พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ กรุงเทพกรีฑา

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2010

09.30      พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ กรุงเทพกรีฑา
13.00      บ้านซาเลเซียน สามพราน
18.00      พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2010

07.30      โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน
14.00      โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี
18.00      พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2010

07.30      โรงเรียนเซนต์แมรี่ อุดรธานี
14.00      โรงเรียนพระแม่มารี สาธุประดิษฐ์
18.30      พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ , พิธีอำลาพระธาตุนักบุญยอห์น บอสโก วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ กรุงเทพกรีฑา

Add comment


Security code
Refresh

db_lakorn
db_spot_info
db_mv1
db_music

db_nimit1

db_nimit2