นพวารเตรียมฉลองแม่พระนิรมลทิน บทภาวนาฉลองแม่พระนิรมลทิน

 

 

นพวารเตรียมฉลองแม่พระนิรมลทิน

www.fma.or.th