ฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์
 

click...นพวารแม่พระองค์อุปถัมภ์

การสวดนพวารแม่พระองค์อุปถัมภ์
นพวารเตรียมสมโภช พระนางมารีย์องค์อุปถัมภ์ การสวดนพวารแม่พระองค์อุปถัมภ์
ฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์

www.fma.or.th